Zábavně-naučný seminář "Ekonomické aspekty členství ČR v EU"

Přihlašte své studenty na seminář, jehož cílovou skupinou jsou studenti středních a vyšších odborných škol, zejména ekonomického zaměření.

Tento zábavný seminář obsahově navazuje na přednášku „Studentem v EU“. První část programu je tematicky soustředěna na problematiku rozpočtu Evropské unie, konkrétně na oblast evropských strukturálních fondů. Následně ve druhé části semináře dostávají studenti formou myšlenkové mapy prostor pro samostatné objektivní i subjektivní zhodnocení přínosů a nákladů členství České republiky v EU.

Převážnou část náplně tohoto programu tvoří sami studenti svými nápady. Plněním zábavných úkolů ve skupinách se studenti velice hravou formou seznamují se základní terminologií z oblasti evropských politik a dotací. Jedním z cílů tohoto semináře je pomoci studentům lepé pochopit praktický význam slovních spojení a odborných termínů jako například regionální politika EU, konkurenceschopnost, udržitelný růst, hospodářská a sociální soudržnost, aj.

Seminář není soustředěn na faktografické znalosti studentů, ale jeho hlavním cílem je především rozvíjet u studentů samostatné kritické myšlení, schopnosti vzájemné diskuze a umění argumentace a prezentace vlastních myšlenek.

- délka trvání: 90 – 120 minut

Tato výuková akce je nabízena zdarma v Evropském domě.

Můžete si ji objednat na emailu: knihovna@evropskydum.cz

nebo na telefonním čísle 255 708 255

Více informací se dozvíte ZDE


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky