Konference Výchova k aktivnímu občanství

Přijďte diskutovat se zástupci MŠMT a českými a zahraničními odborníky o podpoře místních studentských iniciativ a možnostech průřezového tématu výchova demokratického občana. Jaká je systémová podpora výchovy k občanství? Jaký byl její vývoj a je současná situace dostačující? Jaká je situace na poli aktivního občanství mladých lidí, zvlášť ve vztahu k občanské a politické angažovanosti mládeže? O těchto i dalších otázkách budeme diskutovat v pražském Goethe institutu 10. prosince 2015 s náměstkem MŠMT pro řízení sekce vzdělávání panem Jaroslavem Fidrmucem, zástupkyní německé spolkové agentury Bundeszentrale fur Politische Bildung Saskiou Nauck i odborníkem z Norska, kteří budou sdílet informace z jejich praxe. Program budou tvořit panelové debaty a kulaté stoly tak, abychom vytvořili prostor pro sdílení vašich zkušeností. Chceme vám nabídnout možnost diskutovat s kolegy a kolegyněmi i odbornou veřejností z řad českých neziskových organizací, které se také výchově k aktivnímu občanství věnují. Konferenci pořádá program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. 

Pokud se chcete přihlásit, prosím, napište email na adresu sandra.telenska@jsns.cz.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky