Fenomén migrace jako téma výuky občanské výchovy a společenských věd - pokračování

Rádi bychom Vás pozvali na pokračování Jarní školy na téma migrace, které jsme avízovali v posledním Newsletru. Proběhne v pátek 3. 6. v Praze.

3. června 2016, Velký sál Pedagogické fakulty, 9,00 – cca 15,00.
Cena semináře je tradičně pro členy asociace 0,- Kč bez stravování, 100,- Kč s obědem,
pro nečleny asociace 200,- Kč bez stravování, 300,- Kč s obědem.

Možnost přihlašování je na tomto odkaze ZDE do 1. 6.

Témata a přednášející:
Integrace v Evropě - Doc. Zdeněk Uherek (ředitel Etnologického ústav AV ČR).
V souvislosti se současnými zvýšenými migračními aktivitami do Evropy se často otevírá téma integrace cizinců. Přestože se jedná o téma, které se ve společenských vědách s různou intenzitou řeší už bezmála 150 let, jedná se o problematiku stále nevyčerpanou už i proto, že se podstatně mění společnost, do níž se cizinci integrují, a představy majority, co to je být integrován. Přednáška představí nejdůležitější přístupy k problematice integrace a nejvýznamnější otázky, které si v souvislosti s tímto tématem klademe.

Je každý uprchlík migrant nebo každý migrant uprchlík? - Kristýna Anderlová (právnička Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky - UNHCR)
O tom, jestli a proč je třeba tyto mediálně propírané pojmy umět rozlišovat a koho si za nimi máme představit, bude přednáška Kristýny Andrlové z české kanceláře UNHCR. Kromě samotných pojmů se přednáška zaměří na základní pravidla ochrany uprchlíků a praxi, jak taková ochrana a integrace uznaných uprchlíku probíhá v České republice. V neposlední řadě se povídání dotkne současných výzev a pokusí se přiblížit, jak se evropská uprchlická krize promítla do situace v České republice.

Výuka tématu migrace v hodinách OV/SV- Petra Slámová
Petra Slámová představí krátce svoji metodiku k výuce tématu migrace a otevře prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností s výukou tohoto předmětu na školách.

Členská schůze - volba členů výboru a kontrolní komise pro volební období 2016 – 2018

Přihlášení: viz formulář níže, přihlašujte se nejpozději do STŘEDY 1. 6. 2016
Dotazy: jsme@obcankari.cz

 

PřílohaVelikost
PDF icon migrace_2_tisk.pdf1.27 MB
   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!