Kurz Mezinárodní humanitární právo

Kurz Mezinárodní humanitární právo

Úřad Českého červeného kříže Praha již po několikáté uskutečňuje vzdělávací kurz pro pedagogické pracovníky věnovaný Mezinárodnímu humanitárnímu právu se zaměřením na rozšíření znalostí pedagogů o základní poznatky z oblasti mezinárodního humanitárního práva a získání dovedností v řešení konkrétních modelových situací. Ten nejbližší se uskuteční 22. - 24. března 2019 v Olomouci.

Vzdělávací  program v rozsahu 20 až 25 hodin  je  určen pedagogickým  pracovníkům (především učitelům základních a středních škol). Zúčastnit se ale mohou stejně tak zájemci z řad ČČK, HZS, AČR, PČR, novináři, zdravotníci a další. Těžištěm  výuky  je  poznat  a  pochopit  příslušné  mechanizmy  zajištěnímezinárodně  právní  ochrany  obětí  ozbrojených  konfliktů.  Součástí  výuky  jsou  rovněž základní  poznatky  o  Mezinárodním  hnutí  Červeného  kříže  a  Červeného  půlměsíce, zejména ve vztahu k ochraně lidských práv za ozbrojeného konfliktu. Cílem tohoto školení je rozšíření znalostí pedagogů o základní poznatky z  oblasti mezinárodního  humanitárního  práva  a  získání  dovedností  v  řešení  konkrétních modelových situací tak, aby mohli v rámci výuky i mimo ni utvářet a formovat vědomí žáků  o  způsobu  ochrany  lidských  práv  v  době  ozbrojeného  konfliktu,  o  uplatnění  a ochraně  základních  hodnot  evropské  civilizace  v  situaci  ozbrojených  konfliktů,  o mezinárodních normách upravujících vedení ozbrojených konfliktů a aby mohli žáky vést k jejich zachovávání v rozsahu potřebném pro žákovo zapojení do života demokratické společnosti.

Podrobnější informace o kurzu spolu s přihláškou naleznete ZDE.

Nejbližší kurz se uskuteční: 22. - 24. března 2019 v Olomouci

Cena kurzu: 2 200,- Kč

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!