Kampaň Právo na dětství

detska_prava

Milí OBČANKÁŘI,

věříme, že jsou pro Vás dětská práva stejně důležitá jako pro nás, a rádi bychom Vás proto poprosili o spolupráci při jejich šíření mezi ty nejdůležitější – tedy mezi samotné děti.

V rámci kampaně „Právo na dětství“, která informuje o transformaci systému péče o ohrožené děti a je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, vznikl školní projekt „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“. Má za úkol zvýšit povědomí dětí o jejich právech prostřednictvím Vás a hodin občanské nauky. Cílovou skupinou jsou žáci 8., popř. 7. ročníků základních škol. Pravděpodobně už jsou dětská práva součástí Vašich osnov, ale pro tento projekt je důležité i načasování – je třeba odučit hodinu věnovanou této problematice od 15. 9. do 15. 10. 2015. Možná jste ji plánovali v dalších měsících, velmi bychom ale ocenili její přesun právě na přelom září a října. Možná využijete své postupy, možná naší nabídky metodiky ukázkové hodiny, kterou jsme pro Vás připravili, nebo se jen inspirujete nabízenými materiály a připravíte si hodinu vlastní. Ať tak či onak, každá hodina dětsko-právní občanky „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“ je završena domácím testem, který žáci vypracovávají doma společně s rodiči on-line. Pro potřeby pedagogů vznikly webové stránky akceproskoly.pravonadetstvi.cz, které nabízejí:

 Převzetí kompletní vzorové „hodiny“ tak, jak je sestavena.

 Využití informací ze stránek k sestavení vlastní hodiny nebo zařazení problematiky do jiné, tematicky podobné hodiny.

 Různé úkoly a kvízy určené pro interaktivní práci se skupinou žáků.

 Domácí úkol – Kvíz pro děti a jejich rodiče (kviz.pravonadetstvi.cz), za jehož vypracování získá prvních 10 tisíc žáků od Ministerstva práce a sociálních věcí dárek v podobě audioknihy.

 Zprostředkování návštěvy odborníků, kteří mají osobní zkušenost s institucionální péčí a problematiku dětských práv, přímo ve Vaší škole.

Co je tedy třeba v rámci projektu udělat?

 Zaregistrujte prosím svou školu a jednotlivé třídy zapojené do projektu na akceproskoly.pravonadetstvi.cz – ZAPOJTE SE (pozor, u každé třídy, která bude úkol plnit, je třeba zadat e-mailovou adresu pro zaslání výsledků). Bude vygenerován kód Vaší školy, pod

kterým se žáci budou přihlašovat na kviz.pravonadetstvi.cz.

 Základem je samotná hodina na téma dětských práv – naše či Vaše.

 Poprosíme Vás o zajištění vypracování domácího úkolu všemi žáky společně s rodiči. U žáků, kteří nemají doma k dispozici PC, prosíme o vytištění kvízu a jeho následné ruční zadání do našeho systému. Spolupráce rodičů je zásadní, je pro ně dokonce připravena i jedna otázka v kvízu, prosíme, apelujte na žáky, aby své rodiče skutečně přizvali.

 Posledním, příjemným krokem je ocenění dětí za jejich spolupráci a snahu dárkem (audioknihou) od Ministerstva práce a sociálních věcí. Poprosíme proto o distribuci kuponů, které

Vám zašleme do konce listopadu na základě vyplněných kvízů přímo do školy. Stejný dárek patří jako dík i Vám. Každý si může vybrat z následujících 3 titulů:

o Malý princ, Antoine de Saint Exupéry,

o Hunger Games, Suzanne Colins,

o Pan Kaplan má stále třídu rád, Leo Rosten.

Moc děkujeme za Váš čas a těšíme se na spolupráci. V případně nedostatku informací nás neváhejte kontaktovat pomocí e-mailu, který naleznete na akceproskoly.pravonadetstvi.cz v sekci ZAPOJTE SE. Informační kampaň „Právo na dětství“, web pravonadetstvi.cz.

Rádi bychom do projektu zapojili co největší počet škol. Doufáme, že mezi nimi bude i ta Vaše.

POZOR, KAMPAŇ TRVÁ JEN DO 15. ŘÍJNA. VZOROVOU HODINU I ÚKOL JE NUTNO REALIZOVAT DO TOHOTO TERMÍNU!

Kontakt: Ing. Daniela Vrtišková, Daniela.Vrtiskova@dataserver.cz

 

PřílohaVelikost
Soubor detska_prava.docx20.64 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!