Kampaň Právo na dětství

detska_prava

Milí OBČANKÁŘI,

věříme, že jsou pro Vás dětská práva stejně důležitá jako pro nás, a rádi bychom Vás proto poprosili o spolupráci při jejich šíření mezi ty nejdůležitější – tedy mezi samotné děti.

V rámci kampaně „Právo na dětství“, která informuje o transformaci systému péče o ohrožené děti a je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, vznikl školní projekt „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“. Má za úkol zvýšit povědomí dětí o jejich právech prostřednictvím Vás a hodin občanské nauky. Cílovou skupinou jsou žáci 8., popř. 7. ročníků základních škol. Pravděpodobně už jsou dětská práva součástí Vašich osnov, ale pro tento projekt je důležité i načasování – je třeba odučit hodinu věnovanou této problematice od 15. 9. do 15. 10. 2015. Možná jste ji plánovali v dalších měsících, velmi bychom ale ocenili její přesun právě na přelom září a října. Možná využijete své postupy, možná naší nabídky metodiky ukázkové hodiny, kterou jsme pro Vás připravili, nebo se jen inspirujete nabízenými materiály a připravíte si hodinu vlastní. Ať tak či onak, každá hodina dětsko-právní občanky „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“ je završena domácím testem, který žáci vypracovávají doma společně s rodiči on-line. Pro potřeby pedagogů vznikly webové stránky akceproskoly.pravonadetstvi.cz, které nabízejí:

 Převzetí kompletní vzorové „hodiny“ tak, jak je sestavena.

 Využití informací ze stránek k sestavení vlastní hodiny nebo zařazení problematiky do jiné, tematicky podobné hodiny.

 Různé úkoly a kvízy určené pro interaktivní práci se skupinou žáků.

 Domácí úkol – Kvíz pro děti a jejich rodiče (kviz.pravonadetstvi.cz), za jehož vypracování získá prvních 10 tisíc žáků od Ministerstva práce a sociálních věcí dárek v podobě audioknihy.

 Zprostředkování návštěvy odborníků, kteří mají osobní zkušenost s institucionální péčí a problematiku dětských práv, přímo ve Vaší škole.

Co je tedy třeba v rámci projektu udělat?

 Zaregistrujte prosím svou školu a jednotlivé třídy zapojené do projektu na akceproskoly.pravonadetstvi.cz – ZAPOJTE SE (pozor, u každé třídy, která bude úkol plnit, je třeba zadat e-mailovou adresu pro zaslání výsledků). Bude vygenerován kód Vaší školy, pod

kterým se žáci budou přihlašovat na kviz.pravonadetstvi.cz.

 Základem je samotná hodina na téma dětských práv – naše či Vaše.

 Poprosíme Vás o zajištění vypracování domácího úkolu všemi žáky společně s rodiči. U žáků, kteří nemají doma k dispozici PC, prosíme o vytištění kvízu a jeho následné ruční zadání do našeho systému. Spolupráce rodičů je zásadní, je pro ně dokonce připravena i jedna otázka v kvízu, prosíme, apelujte na žáky, aby své rodiče skutečně přizvali.

 Posledním, příjemným krokem je ocenění dětí za jejich spolupráci a snahu dárkem (audioknihou) od Ministerstva práce a sociálních věcí. Poprosíme proto o distribuci kuponů, které

Vám zašleme do konce listopadu na základě vyplněných kvízů přímo do školy. Stejný dárek patří jako dík i Vám. Každý si může vybrat z následujících 3 titulů:

o Malý princ, Antoine de Saint Exupéry,

o Hunger Games, Suzanne Colins,

o Pan Kaplan má stále třídu rád, Leo Rosten.

Moc děkujeme za Váš čas a těšíme se na spolupráci. V případně nedostatku informací nás neváhejte kontaktovat pomocí e-mailu, který naleznete na akceproskoly.pravonadetstvi.cz v sekci ZAPOJTE SE. Informační kampaň „Právo na dětství“, web pravonadetstvi.cz.

Rádi bychom do projektu zapojili co největší počet škol. Doufáme, že mezi nimi bude i ta Vaše.

POZOR, KAMPAŇ TRVÁ JEN DO 15. ŘÍJNA. VZOROVOU HODINU I ÚKOL JE NUTNO REALIZOVAT DO TOHOTO TERMÍNU!

Kontakt: Ing. Daniela Vrtišková, Daniela.Vrtiskova@dataserver.cz

 

PřílohaVelikost
Soubor detska_prava.docx20.64 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky