Mají teenageři názor na plýtvání jídlem?

Vyliž to

Organizace Zachraň jídlo, která se zabývá problematikou plýtvání jídlem, přichází v současnosti s novou výzvou. Snahou je oslovit mladé ve věku 13 - 18 let a vzbudit u nich zájem o plýtvání jídlem. Ve světě se v současnosti vyhodí až 1/3 vyprodukovaných potravin a mladá generace patří mezi velmi rizikovou skupinu, jež se za pár let dost možná stane tou, která jídlem plýtvá nejvíce.

Kampaň Vyliž to na sociální síti Instagram apeluje na to, aby lidé nefotili jídlo, ale naopak prázdné talíře na znak toho, že jídlo dojídají a neplýtvají. Více se můžete dozvědět na webu projektu. Tam jsou kromě plakátů kampaně k dispozici také výmluvné statistiky o plýtvání jídlem. Pokud by vás kampaň zaujala, neváhejte o ní informovat své žáky a studenty a přimět je tak k zamyšlení se nad touto problematikou. Plýtvání potravinami je důležitý společenský problém, o kterém by se mělo mluvit!

Petra Čížková za Zachraň jídlo.
 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!