Seminář zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu

Amnesty International pořádá seminář zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu, který je rozdělen na dvě provázané  části. První se týká tematiky lidských práv a poskytuje prohloubení informací o konceptu lidských práv,  stejně jako  materiály a metodiky usnadňující  jejich interaktivní začlenění do výuky. V další části budou mít účastníci semináře možnost zažít Živou knihovnu, v rámci níž se setkají se zástupci menšin žijících v ČR. V návaznosti na tuto zkušenost získají pedagogové tipy na práci se stereotypy ve škole. V závěrečné části reagujeme na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na nesnášenlivé projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat. Prostor je věnován také dosavadním zkušenostem účastníků a jejich sdílení.

Termín konání kurzu: úterý 16. února 2016, 9 - 18 hod.

Místo konání: Praha (konkrétní místo bude přihlášeným účastníkům upřesněno).

Cena: seminář je pro aktivní pedagogy i budoucí pedagogy zdarma.

Pro koho je seminář určen: ZŠ, SŠ, VŠ pedagogové (na aprobaci nezáleží), studenti  pedagogiky. Z jedné školy se může přihlásit i více zájemců.

Lektoři: Tým Amnesty International pro vzdělávání k lidským právům (více než 7letá zkušenost s programy pro střední a základní školy a se vzděláváním pedagogů).

Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit do 5. února 2016,  a to  zasláním přihlášky na  e-mailovou adresu jana.mydlilova@amnesty.cz.

Další informace: Telefonicky na čísle 725 336 814 nebo emailem na adrese jana.mydlilova@amnesty.cz. Kontaktní osoba: Jana Mydlilová


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky