Seminář zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu

Amnesty International pořádá seminář zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu, který je rozdělen na dvě provázané  části. První se týká tematiky lidských práv a poskytuje prohloubení informací o konceptu lidských práv,  stejně jako  materiály a metodiky usnadňující  jejich interaktivní začlenění do výuky. V další části budou mít účastníci semináře možnost zažít Živou knihovnu, v rámci níž se setkají se zástupci menšin žijících v ČR. V návaznosti na tuto zkušenost získají pedagogové tipy na práci se stereotypy ve škole. V závěrečné části reagujeme na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na nesnášenlivé projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat. Prostor je věnován také dosavadním zkušenostem účastníků a jejich sdílení.

Termín konání kurzu: úterý 16. února 2016, 9 - 18 hod.

Místo konání: Praha (konkrétní místo bude přihlášeným účastníkům upřesněno).

Cena: seminář je pro aktivní pedagogy i budoucí pedagogy zdarma.

Pro koho je seminář určen: ZŠ, SŠ, VŠ pedagogové (na aprobaci nezáleží), studenti  pedagogiky. Z jedné školy se může přihlásit i více zájemců.

Lektoři: Tým Amnesty International pro vzdělávání k lidským právům (více než 7letá zkušenost s programy pro střední a základní školy a se vzděláváním pedagogů).

Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit do 5. února 2016,  a to  zasláním přihlášky na  e-mailovou adresu jana.mydlilova@amnesty.cz.

Další informace: Telefonicky na čísle 725 336 814 nebo emailem na adrese jana.mydlilova@amnesty.cz. Kontaktní osoba: Jana Mydlilová

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!