Moje škola – Můj hlas

Moje škola - Můj hlas

Učme žáky a studenty základním principům demokracie přímo v praxi!
Projekt Moje škola – Můj hlas se zabývá problematikou nalézání shody v komunitních rozhodováních. Prostřednictvím školního online hlasování poskytne žákům a studentům příležitost vyzkoušet si různé hlasovací metody a na praktickém příkladu ukáže, jak může hlasovací metoda ovlivnit výsledek hlasování, a tím i následný konsenzus ve skupině, komunitě nebo společnosti.

Žáci a studenti s využitím tří různých hlasovacích metod vyjádří své názory na témata blízká všem věkovým kategoriím školáků (oblíbenost vyučovacích předmětů, hodnoty, jež považují v životě za důležité nebo například klima ve třídě).
Metody, které naše D21 platforma v rámci tohoto hlasování umožňuje, jsou metoda většinového hlasování (každý hlasující má k dispozici pouze jeden hlas), Janečkova metoda více hlasů (hlasující může využít až 3 kladné a jeden záporný hlas) a schvalovací hlasování (hlasující smí použít až tolik hlasů, kolik je v daném hlasování možností).
Po skončení hlasování zašleme zúčastněným školám v přehledných grafech zpracované výsledky – jednak výsledky hlasování v jejich škole a jednak celkové výsledky. Součástí bude i stručná metodika pro učitele, jak pomoci žákům a studentům o výsledcích kriticky přemýšlet a poznat výhody a nevýhody hlasovacích metod.
Chceme připravit pro učitele občanské výchovy praktický vzdělávací nástroj (podobně jako jsme vytvořili aplikaci pro realizaci participativního rozpočtu na škole, Pébéčko), s nímž budou moci se svými žáky a studenty připravovat vlastní hlasování. Otázky i hlasovací metody si budou moci vybírat a zkoušet dle svého uvážení nebo probíraného učiva.
Věříme také, že takto dokážeme poutavým způsobem podnítit zájem mladých o dění ve společnosti, chuť se do něj zapojit a vést je ke zodpovědnému a aktivnímu občanskému životu.
Velice bychom ocenili, kdyby se do projektu zapojilo co nejvíc škol, žáků a studentů, protože potřebujeme vyzkoušet, zda je naše platforma schopná reagovat na všechny požadavky i při kapacitně vyšší zátěži.

Hlasování probíhá od 27. 5. do 7. 6. 2019, je zdarma, je jednorázové a nevyplývají z něj pro školu žádné náklady nebo další povinnosti.

Chcete se hlasování Moje škola – Můj hlas zúčastnit?
Podrobnosti a formulář pro registraci Vaší školy najdete na https://www.participace21.cz/moje-skola-muj-hlas/.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!