Moje škola – Můj hlas

Moje škola - Můj hlas

Učme žáky a studenty základním principům demokracie přímo v praxi!
Projekt Moje škola – Můj hlas se zabývá problematikou nalézání shody v komunitních rozhodováních. Prostřednictvím školního online hlasování poskytne žákům a studentům příležitost vyzkoušet si různé hlasovací metody a na praktickém příkladu ukáže, jak může hlasovací metoda ovlivnit výsledek hlasování, a tím i následný konsenzus ve skupině, komunitě nebo společnosti.

Žáci a studenti s využitím tří různých hlasovacích metod vyjádří své názory na témata blízká všem věkovým kategoriím školáků (oblíbenost vyučovacích předmětů, hodnoty, jež považují v životě za důležité nebo například klima ve třídě).
Metody, které naše D21 platforma v rámci tohoto hlasování umožňuje, jsou metoda většinového hlasování (každý hlasující má k dispozici pouze jeden hlas), Janečkova metoda více hlasů (hlasující může využít až 3 kladné a jeden záporný hlas) a schvalovací hlasování (hlasující smí použít až tolik hlasů, kolik je v daném hlasování možností).
Po skončení hlasování zašleme zúčastněným školám v přehledných grafech zpracované výsledky – jednak výsledky hlasování v jejich škole a jednak celkové výsledky. Součástí bude i stručná metodika pro učitele, jak pomoci žákům a studentům o výsledcích kriticky přemýšlet a poznat výhody a nevýhody hlasovacích metod.
Chceme připravit pro učitele občanské výchovy praktický vzdělávací nástroj (podobně jako jsme vytvořili aplikaci pro realizaci participativního rozpočtu na škole, Pébéčko), s nímž budou moci se svými žáky a studenty připravovat vlastní hlasování. Otázky i hlasovací metody si budou moci vybírat a zkoušet dle svého uvážení nebo probíraného učiva.
Věříme také, že takto dokážeme poutavým způsobem podnítit zájem mladých o dění ve společnosti, chuť se do něj zapojit a vést je ke zodpovědnému a aktivnímu občanskému životu.
Velice bychom ocenili, kdyby se do projektu zapojilo co nejvíc škol, žáků a studentů, protože potřebujeme vyzkoušet, zda je naše platforma schopná reagovat na všechny požadavky i při kapacitně vyšší zátěži.

Hlasování probíhá od 27. 5. do 7. 6. 2019, je zdarma, je jednorázové a nevyplývají z něj pro školu žádné náklady nebo další povinnosti.

Chcete se hlasování Moje škola – Můj hlas zúčastnit?
Podrobnosti a formulář pro registraci Vaší školy najdete na https://www.participace21.cz/moje-skola-muj-hlas/.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky