Úniková hra pro negymnaziální školy na Moravě a v Ústeckém a Karlovarském kraji

Nabízíme možnost využít nabídky obecně prospěšné společnosti Agora CE, která realizuje projekt BE HEeRO - přijď k volbám. Projekt je určen pro střední školy negymnaziálního typu a učiliště v euroregionu Praděd (Bruntál, Krnov, Opava) a v Ústeckém a Karlovarském kraji. Úvodní aktivitou projektu je ÚNIKOVÁ HRA , která se hodí jako doplněk do hodin občanské výchovy, základů společenských věd nebo dějepisu. Tématem hry je situace v Evropě 20 let po rozpadu Evropské unie. Úkolem hráčů je vrátit se zpátky do doby před jejím rozpadem. Hráči se hravou formou seznámí s principy fungování Evropské unie, jejích kladech i záporech. Vyzkouší si také, jaké to je, když se zapojí do dění kolem sebe.

Po hře následuje debata o tématech spojených právě s aktivním občanstvím, Evropskou unií a jejími klady i zápory, volbami do Evropského parlamentu  a obecně děním ve světě kolem nás. Hraje se ve třídě.
Program je určen pro skupinu 20-25 studentů ve věku 17 - 18 let (třetí, případně čtvrtý ročník) a trvá dvě až tři vyučovací hodiny. Programem provází zkušení lektoři společnosti Agora CE.
Hru je možné uspořádat v květnu nebo červnu tohoto školního roku nebo v prvním pololetí příštího školního roku.
Program je hrazený z prostředků projektu.
Bližší popis projektu BE HEuRO - Přijď k volbám! naleznete v příloze.  
Kontakt: magda.podsednikova@agorace.cz  nebo  tel. 777 624 345.

PřílohaVelikost
PDF icon Leták750.94 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky