Nabídka výukového programu pro ZŠ „Referát o Evropské unii“ v Evropském domě

Vydejte se s vašimi žáky na exkurzi do Evropského domu a ukažte jim Evropu hravou a zábavnou formou!
 

- cílová skupina: žáci 5. – 8. tříd ZŠ
- délka trvání: 90 – 120 min
- ZDARMA

Výukový program „Referát o Unii“ byl vytvořen ve spolupráci Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR a Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR s cílem přiblížit mladým lidem fungování Evropské unie, seznámit je s její historií, základními institucemi a politikami Evropské unie. Tento program je určený pro základní školy a nabízí propojení četných interaktivních metod tak, aby se žáci zábavnou, ale především i efektivní formou seznámili s Evropskou unií, její činností a fungováním. Součástí programu je mimo jiné zhlédnutí vzdělávacího filmu „Referát o Unii“, ve kterém se žáci vypraví s kreslenou postavičkou Arnoldem přímo do centra evropského dění Bruselu a budou mít mnohdy možnost ovlivňovat samotný děj filmu. Vedle vzdělávacího filmu na žáky čekají další aktivity založené především na vzájemné diskuzi a názorové pluralitě. Výukový modul jako celek by měl vést k pochopení základních principů fungování Evropské unie a jejího významu pro Českou republiku v současném světě. Během návštěvy Evropského domu nabízíme pro žáky i učitele také množství publikací a výukových materiálů.

Více informací a fotografie z již proběhlých výukových akcí v Evropském domě naleznete na stránkách euhrou.cz 

Kontakt pro přihlášky:
knihovna@evropskydum.cz
tel.: 255 708 255


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky