Nabídka výukového programu pro ZŠ „Referát o Evropské unii“ v Evropském domě

Vydejte se s vašimi žáky na exkurzi do Evropského domu a ukažte jim Evropu hravou a zábavnou formou!
 

- cílová skupina: žáci 5. – 8. tříd ZŠ
- délka trvání: 90 – 120 min
- ZDARMA

Výukový program „Referát o Unii“ byl vytvořen ve spolupráci Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR a Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR s cílem přiblížit mladým lidem fungování Evropské unie, seznámit je s její historií, základními institucemi a politikami Evropské unie. Tento program je určený pro základní školy a nabízí propojení četných interaktivních metod tak, aby se žáci zábavnou, ale především i efektivní formou seznámili s Evropskou unií, její činností a fungováním. Součástí programu je mimo jiné zhlédnutí vzdělávacího filmu „Referát o Unii“, ve kterém se žáci vypraví s kreslenou postavičkou Arnoldem přímo do centra evropského dění Bruselu a budou mít mnohdy možnost ovlivňovat samotný děj filmu. Vedle vzdělávacího filmu na žáky čekají další aktivity založené především na vzájemné diskuzi a názorové pluralitě. Výukový modul jako celek by měl vést k pochopení základních principů fungování Evropské unie a jejího významu pro Českou republiku v současném světě. Během návštěvy Evropského domu nabízíme pro žáky i učitele také množství publikací a výukových materiálů.

Více informací a fotografie z již proběhlých výukových akcí v Evropském domě naleznete na stránkách euhrou.cz 

Kontakt pro přihlášky:
knihovna@evropskydum.cz
tel.: 255 708 255

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!