Ohlédnutí za Jarní školou občankářů

Islamizace-střet civilizací. Skutečnost, nebo mýtus?

V tomto duchu probíhala první Jarní škola občankářů na Pedagogické fakultě UK v Praze. Zúčastnilo se jí 22 pedagogů z různých koutů republiky a věřme, že své účasti nelitovali. Ostatně, zpětné odezvy byly pro organizátory akce více než pozitivní.


Hned v úvodu přítomné zaujala přednáška pana prof. Luboše Kropáčka na téma Charakteristika a polarizace dnešního islámu.

Následující představení didaktické aktivity „Co muslim, to terorista?Danielem Dvořákem (projekt EXRAN) a aktivní zapojení účastníků do didaktické dílny bylo nejen zábavné, ale hlavně inspirující pro vlastní výuku přítomných pedagogů.

Dopolední program ukončila přednáška M. Phil. Šádího Shanaáha, který v muslimském prostředí vyrůstal. Přestože nyní žije v ČR, snaží se na základě opodstatněných argumentů eliminovat islamofobii v naší společnosti.  

Odpolední program byl věnován volné prezentaci institucí (EXRAN z.s., TEDx Prague a Česká středoškolská unie) a jejich didaktickým materiálům, které lze využít ve výuce občanské výchovy a ZSV.
Během společného závěrečného hodnocení obdrželi všichni účastníci  osvědčení o absolvování Jarní školy občankářů.

Jarní škola občankářů – Velký sál PedF UK, Praha 29. května 2015 (9.00 – 17.00 hod.)

Foto a text : Zdeněk Kučera

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!