Ohlédnutí za Jarní školou občankářů

Islamizace-střet civilizací. Skutečnost, nebo mýtus?

V tomto duchu probíhala první Jarní škola občankářů na Pedagogické fakultě UK v Praze. Zúčastnilo se jí 22 pedagogů z různých koutů republiky a věřme, že své účasti nelitovali. Ostatně, zpětné odezvy byly pro organizátory akce více než pozitivní.


Hned v úvodu přítomné zaujala přednáška pana prof. Luboše Kropáčka na téma Charakteristika a polarizace dnešního islámu.

Následující představení didaktické aktivity „Co muslim, to terorista?Danielem Dvořákem (projekt EXRAN) a aktivní zapojení účastníků do didaktické dílny bylo nejen zábavné, ale hlavně inspirující pro vlastní výuku přítomných pedagogů.

Dopolední program ukončila přednáška M. Phil. Šádího Shanaáha, který v muslimském prostředí vyrůstal. Přestože nyní žije v ČR, snaží se na základě opodstatněných argumentů eliminovat islamofobii v naší společnosti.  

Odpolední program byl věnován volné prezentaci institucí (EXRAN z.s., TEDx Prague a Česká středoškolská unie) a jejich didaktickým materiálům, které lze využít ve výuce občanské výchovy a ZSV.
Během společného závěrečného hodnocení obdrželi všichni účastníci  osvědčení o absolvování Jarní školy občankářů.

Jarní škola občankářů – Velký sál PedF UK, Praha 29. května 2015 (9.00 – 17.00 hod.)

Foto a text : Zdeněk Kučera

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky