Vyjádření Asociace učitelů občanské výchovy a základů společenských věd k útoku na Autonomní sociální centrum Klinika a k napadení prouprchlického aktivisty

Asociace učitelů občanské výchovy a základů společenských věd vyjadřuje hluboké znepokojení nad událostmi posledních týdnů, které vyvrcholily fyzickým napadením prouprchlického aktivisty dne 30. ledna a žhářským útokem na Autonomní sociální centrum Klinika dne 6. února.

Považujeme za naprosto nepřijatelné, aby se společenská a politická debata o uprchlické krizi nesla v duchu zastrašování a používání slovního i fyzického násilí. Je třeba hledat společná řešení a nepřispívat k další radikalizaci společnosti. Zásadně proto odmítáme podněcování k jakékoli formě nenávisti či násilí vůči příslušníkům jiných etnik či k odlišně smýšlejícím spoluobčanům. Takové chování je naprosto neslučitelné s demokratickými principy naší společnosti a přímo popírá základní hodnoty evropské kultury - humanismus a respekt k lidské bytosti. Tedy přesně ty hodnoty, které se snažíme žákům a studentům předávat ve výuce jako základ budoucích občanských postojů.

Vyzýváme politiky i média k rezolutnímu odmítnutí těchto projevů násilí a k střízlivému a populismu prostého přístupu k současné politické situaci. Naším společným cílem musí být společnost v složité době spojovat, ne ji rozdělovat.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky