Vyjádření Asociace učitelů občanské výchovy a základů společenských věd k útoku na Autonomní sociální centrum Klinika a k napadení prouprchlického aktivisty

Asociace učitelů občanské výchovy a základů společenských věd vyjadřuje hluboké znepokojení nad událostmi posledních týdnů, které vyvrcholily fyzickým napadením prouprchlického aktivisty dne 30. ledna a žhářským útokem na Autonomní sociální centrum Klinika dne 6. února.

Považujeme za naprosto nepřijatelné, aby se společenská a politická debata o uprchlické krizi nesla v duchu zastrašování a používání slovního i fyzického násilí. Je třeba hledat společná řešení a nepřispívat k další radikalizaci společnosti. Zásadně proto odmítáme podněcování k jakékoli formě nenávisti či násilí vůči příslušníkům jiných etnik či k odlišně smýšlejícím spoluobčanům. Takové chování je naprosto neslučitelné s demokratickými principy naší společnosti a přímo popírá základní hodnoty evropské kultury - humanismus a respekt k lidské bytosti. Tedy přesně ty hodnoty, které se snažíme žákům a studentům předávat ve výuce jako základ budoucích občanských postojů.

Vyzýváme politiky i média k rezolutnímu odmítnutí těchto projevů násilí a k střízlivému a populismu prostého přístupu k současné politické situaci. Naším společným cílem musí být společnost v složité době spojovat, ne ji rozdělovat.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!