Podpora demokratické kultury a vzdělávání

https://pixabay.com/cs/vectors/volby-demokracie-hlasovac%C3%AD-l%C3%ADstky-1496436/

Milí příznivci demokracie,

jak víte, aktuálně probíhá revize RVP pro ZŠ. My se dlouhodobě zasazujeme o to, aby byli mladí lidé ve škole co nejlépe vybavováni kompetencemi potřebnými pro život v demokratické společnosti - hlavní poslání občanského vzdělávání.

Naše demokracie čelí aktuálně nebývalým výzvám. Očekávání od občanského vzdělávání jsou proto velmi vysoká. Z aktuálního vývoje revizí však máme dojem, že potřeba připravit žáky na život v demokracii příliš reflektována není.

Vytvořili jsme proto ucelený materiál, který obsahuje doporučení, jak tuto situaci zlepšit. Materiál jsme doručili expertnímu panelu MŠMT. Nyní bychom k podpoře rádi přizvali Vás…

Materiál s doporučeními naleznete zde: https://bit.ly/doporuceniOV
Formulář s možnostmi podpory najdete tady: https://forms.gle/FgiAgEyvgvY3cZgw7

Vaše podpora je pro nás nyní velmi důležitá! Abychom věděli, zda náš pohled rezonuje, ale také pro budoucí vyjednávání s MŠMT o finální podobě RVP. Věříme, že tím společně přispějeme ke kvalitnějšímu občanskému vzdělávání ve školách a k silnější demokracii v naší zemi. Děkujeme!

Za iniciativu Občanská trojčlenka* 
Ondřej Horák (Centrum občanského vzdělávání) &
Tomáš Hazlbauer (CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.)

a za Občankáře

Petra Slámová (členka Asociace učitelů OV/SV

*) Proč Občanská trojčlenka? Chceme, aby všichni mladí lidé ovládali základní kompetence potřebné pro život v demokracii stejně dobře, jako trojčlenku. Naše iniciativa vychází z dlouhodobé snahy našich členů takovou vizi naplnit a z aktuální potřeby hledat pro toto téma širší podporu.

 

 

 

 

https://pixabay.com/cs/vectors/volby-demokracie-hlasovac%C3%AD-l%C3%ADst...

 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky