Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Chcete vědět, co si myslí vaši žáci například o chudobě, postavení žen a mužů ve společnosti, migraci nebo ničení životního prostředí? Pátráte po příčinách názorů žáků a hledáte způsob, jak s nimi systematicky pracovat? Zavítejte na workshop Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce.

Cílem workshopu je představit inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k aktuálním a globálním tématům. Během workshopu si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, které podporují diskuzi mezi žáky a umožní zmapovat jejich postoje. Díky workshopu zjistíte, jak odhalit nejen postoj žáka, ale i hlubší důvody, proč jej zastává a dále s tímto zjištěním pracovat ve výuce.

Seminář pořádá společnost Člověk v tísni, resp. program Varianty a je akreditován MŠMT.

Seminář se uskuteční 21. 4. 2016 od 9:00 do 17:00 v Praze (Galerie Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1).

Seminář je určený učitelům základních a středních škol, pracovníkům neziskových organizací a VŠ studentům. Kurz je pro účastníky zdarma.

Přihlásit se můžete do 14. 4. 2016 ZDE, případně prostřednictvím koordinátorky kurzu Kláry Doudové (klara.doudova@clovekvtisni.cz, 778 494 346).

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky