Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce

Chcete vědět, co si myslí vaši žáci například o chudobě, postavení žen a mužů ve společnosti, migraci nebo ničení životního prostředí? Pátráte po příčinách názorů žáků a hledáte způsob, jak s nimi systematicky pracovat? Zavítejte na workshop Kvalita, nebo kvantita? aneb Jak zjišťovat postoje žáků ve výuce.

Cílem workshopu je představit inovativní metodiku zaměřenou na zjišťování postojů žáků k aktuálním a globálním tématům. Během workshopu si vyzkoušíte práci s hodnotícími aktivitami, které podporují diskuzi mezi žáky a umožní zmapovat jejich postoje. Díky workshopu zjistíte, jak odhalit nejen postoj žáka, ale i hlubší důvody, proč jej zastává a dále s tímto zjištěním pracovat ve výuce.

Seminář pořádá společnost Člověk v tísni, resp. program Varianty a je akreditován MŠMT.

Seminář se uskuteční 21. 4. 2016 od 9:00 do 17:00 v Praze (Galerie Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1).

Seminář je určený učitelům základních a středních škol, pracovníkům neziskových organizací a VŠ studentům. Kurz je pro účastníky zdarma.

Přihlásit se můžete do 14. 4. 2016 ZDE, případně prostřednictvím koordinátorky kurzu Kláry Doudové (klara.doudova@clovekvtisni.cz, 778 494 346).

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!