Nové metodiky Centra občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání opět rozjíždí kolotoč nových praktických lekcí na webu Výchova k občanství. Navazuje tím tak na tradici, kdy učitelé ve spolupráci s metodiky připravovali lekce pro učitele (převážně občankáře, ale i jiné společenskovědní obory).

COV se zaměřuje především na aktuální či kontroverzní témata, ale mezi lekcemi najdete i témata obecná. Materiály mají pomoci s přípravou hodin, s hledáním materiálů a vůbec s orientací v současném komplikovaném světě. Nahrávání lekcí nemá časovou pravidelnost, proto sledujte web Centra občanského vzdělávání průběžně.

Centrum občanského vzdělávání prosí o zpětnou vazbu k lekcím či náměty témat ke zpracování. Máte-li chuť se sami do tvorby zapojit, prosím napište na kontakt níže.

Za Centrum občanského vzdělávání

Ondřej Horák
horak@obcanskevzdelavani.cz

Najdete je ZDE
 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky