Nové metodiky Centra občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání opět rozjíždí kolotoč nových praktických lekcí na webu Výchova k občanství. Navazuje tím tak na tradici, kdy učitelé ve spolupráci s metodiky připravovali lekce pro učitele (převážně občankáře, ale i jiné společenskovědní obory).

COV se zaměřuje především na aktuální či kontroverzní témata, ale mezi lekcemi najdete i témata obecná. Materiály mají pomoci s přípravou hodin, s hledáním materiálů a vůbec s orientací v současném komplikovaném světě. Nahrávání lekcí nemá časovou pravidelnost, proto sledujte web Centra občanského vzdělávání průběžně.

Centrum občanského vzdělávání prosí o zpětnou vazbu k lekcím či náměty témat ke zpracování. Máte-li chuť se sami do tvorby zapojit, prosím napište na kontakt níže.

Za Centrum občanského vzdělávání

Ondřej Horák
horak@obcanskevzdelavani.cz

Najdete je ZDE
 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!