Proběhlo školení občankářů v Moravskoslezském kraji

Dne 30.1. 2015 proběhl v prostorách Gymnázia Hladnov v Ostravě seminář pořádaný Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd. Necelá patnáctka učitelů z Moravskoslezského kraje tak měla možnost zúčastnit se “historicky“ prvního školení občankářů v tomto kraji.
 

Organizátorem celé akce byla Mgr. Irena Eibenová, která pro účastníky připravila nejen pohoštění, ale především prezentaci svých materiálů určených do hodin občanské výchovy a základů společenských věd. Setkání tím začalo velmi netradičně, a to sepsáním petice na téma „ V kolik hodin má školení skončit?“. Učitelé tak měli možnost si sami vyzkoušet, jak správně formulovat petici. Pokyny k napsání tohoto dokumentu můžete nalézt zde http://www.obcankari.cz/edukacni-material-petice-referendum
Zážitkovou metodou byly taktéž prezentovány kapitoly z oblasti psychologie, konkrétně Osobnost a Paměť. Účastníci mohli zhlédnout zajímavá videa a metodická doporučení k nim. http://www.obcankari.cz/edukacni-material-pamet-technika-pametovych-palacu
 

Hostem školení byl Mgr. Marcel Mahdal, šéfredaktor webu občankářů, který účastníkům představil Asociaci, její vznik a výhled do budoucnosti. Upozornil na odkaz na webu Jak se stát členem Asociace, na stránky na facebooku, kde jsou taktéž prezentovány aktuality z Asociace, a především poukázal na video z panelové diskuse konané v Praze, ve kterém se dozvíte o potřebách a problémech učitelů OV/ZSV a jejich možných řešeních. http://www.obcankari.cz/co-potrebuji-obcankari-videozaznam-z-panelove-di...
 

Dalším hostem semináře byla Mgr. Nikola Stodůlková, která má na webu občankářů na starosti rubriku Finanční gramotnost a ekonomie. Právě na tuto problematiku byla zaměřena její prezentace. Především šlo o poskytnutí vhodných zdrojů k výuce tohoto tématu.
 

Děkujeme všem zúčastněným a především organizátorce Mgr. Ireně Eibenové za uskutečnění tohoto praktického školení a těšíme se, že se příště sejdeme s dalšími kolegy, třeba v jiném kraji.

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!