Proběhlo školení občankářů v Moravskoslezském kraji

Dne 30.1. 2015 proběhl v prostorách Gymnázia Hladnov v Ostravě seminář pořádaný Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd. Necelá patnáctka učitelů z Moravskoslezského kraje tak měla možnost zúčastnit se “historicky“ prvního školení občankářů v tomto kraji.
 

Organizátorem celé akce byla Mgr. Irena Eibenová, která pro účastníky připravila nejen pohoštění, ale především prezentaci svých materiálů určených do hodin občanské výchovy a základů společenských věd. Setkání tím začalo velmi netradičně, a to sepsáním petice na téma „ V kolik hodin má školení skončit?“. Učitelé tak měli možnost si sami vyzkoušet, jak správně formulovat petici. Pokyny k napsání tohoto dokumentu můžete nalézt zde http://www.obcankari.cz/edukacni-material-petice-referendum
Zážitkovou metodou byly taktéž prezentovány kapitoly z oblasti psychologie, konkrétně Osobnost a Paměť. Účastníci mohli zhlédnout zajímavá videa a metodická doporučení k nim. http://www.obcankari.cz/edukacni-material-pamet-technika-pametovych-palacu
 

Hostem školení byl Mgr. Marcel Mahdal, šéfredaktor webu občankářů, který účastníkům představil Asociaci, její vznik a výhled do budoucnosti. Upozornil na odkaz na webu Jak se stát členem Asociace, na stránky na facebooku, kde jsou taktéž prezentovány aktuality z Asociace, a především poukázal na video z panelové diskuse konané v Praze, ve kterém se dozvíte o potřebách a problémech učitelů OV/ZSV a jejich možných řešeních. http://www.obcankari.cz/co-potrebuji-obcankari-videozaznam-z-panelove-di...
 

Dalším hostem semináře byla Mgr. Nikola Stodůlková, která má na webu občankářů na starosti rubriku Finanční gramotnost a ekonomie. Právě na tuto problematiku byla zaměřena její prezentace. Především šlo o poskytnutí vhodných zdrojů k výuce tohoto tématu.
 

Děkujeme všem zúčastněným a především organizátorce Mgr. Ireně Eibenové za uskutečnění tohoto praktického školení a těšíme se, že se příště sejdeme s dalšími kolegy, třeba v jiném kraji.

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky