Jak prakticky a moderně učit ekonomii na středních školách

Organizátoři Ekonomické olympiády nabízejí jednodenní kurzy šité na míru středoškolským pedgagogům. Kurzy jsou vytvořeny předními odborníky na základě výsledků celonárodní Ekonomické olympiády.

Aktuálně nabízíme tyto kurzy:
Finanční gramotnost
Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie
Makroekonomie a mezinárodní obchod

Kurzy nabízejí
- moderní výukové metody
- didaktické materiály
- setkání se špičkami v oboru ekonomie
- všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT
- kurzy jsou propláceny skrz Šablony

Podrobnou nabídku naleznete na www.inevakademie.cz


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky