Projekt Region

Projekt Region

Projekt Region je nejnovější součástí Akademie mladých občanů, která je zastřešována spolkem Mladí občané. Podobně jako ostatní části Akademie má za cíl zvýšit zájem mladých lidí o politické dění kolem nich a také je namotivovat k aktivnímu přístupu a zapojení se do veřejné diskuze. Region chce přiblížit fungování krajského úřadu i zastupitelstva, které se může zdát vzdálené a neprůhledné.

Minulost, budoucnost a přítomnost krajů aneb Měly by podle Tebe kraje získat větší míru autonomie/pravomocí?

Do 23. 1. 2017 pošli esej na toto téma na amob@mladiobcane.cz a získej možnost zažít v Ostravě unikátní model zastupitelstva kraje, workshopy a diskuze s experty na lokální politiku.

Během projektu odborníci z řad politologů, historiků či architektů představí účastníkům volební systém do krajského zastupitelstva, historii regionálního uspořádání na našem území, ale také systém financování prostřednictvím operačních programů či rozhodování o uspořádání veřejného prostoru na území kraje.

Na závěr účastníky čeká simulované jednání krajského zastupitelstva. Budou jim představeny jednotlivé body jednání a budou pro ně rovněž připravené jejich postoje a stranické zařazení. Účastníci tedy nebudou obhajovat jen názory jim vlastní, ale v něčem možná i protichůdné, což jim může pomoci si lépe připravit své argumenty.

Region ale není jen práce, ale také spousta zábavy a nových přátel.

Harmonogram celorepublikového kola projektu Region

6. února - 8. února 2017, Ostrava

Téma: Minulost, přítomnost a budoucnost krajů

Téma eseje: Měly by podle tebe kraje získat větší míru autonomie/pravomocí?

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky