Projekt Region

Projekt Region

Projekt Region je nejnovější součástí Akademie mladých občanů, která je zastřešována spolkem Mladí občané. Podobně jako ostatní části Akademie má za cíl zvýšit zájem mladých lidí o politické dění kolem nich a také je namotivovat k aktivnímu přístupu a zapojení se do veřejné diskuze. Region chce přiblížit fungování krajského úřadu i zastupitelstva, které se může zdát vzdálené a neprůhledné.

Minulost, budoucnost a přítomnost krajů aneb Měly by podle Tebe kraje získat větší míru autonomie/pravomocí?

Do 23. 1. 2017 pošli esej na toto téma na amob@mladiobcane.cz a získej možnost zažít v Ostravě unikátní model zastupitelstva kraje, workshopy a diskuze s experty na lokální politiku.

Během projektu odborníci z řad politologů, historiků či architektů představí účastníkům volební systém do krajského zastupitelstva, historii regionálního uspořádání na našem území, ale také systém financování prostřednictvím operačních programů či rozhodování o uspořádání veřejného prostoru na území kraje.

Na závěr účastníky čeká simulované jednání krajského zastupitelstva. Budou jim představeny jednotlivé body jednání a budou pro ně rovněž připravené jejich postoje a stranické zařazení. Účastníci tedy nebudou obhajovat jen názory jim vlastní, ale v něčem možná i protichůdné, což jim může pomoci si lépe připravit své argumenty.

Region ale není jen práce, ale také spousta zábavy a nových přátel.

Harmonogram celorepublikového kola projektu Region

6. února - 8. února 2017, Ostrava

Téma: Minulost, přítomnost a budoucnost krajů

Téma eseje: Měly by podle tebe kraje získat větší míru autonomie/pravomocí?

Obrázky: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!