Studentská literární soutěž Jednoho světa na školách

V březnu a dubnu se uskuteční již 17. ročník Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět. Při té příležitosti vyhlašuje Jeden svět literární soutěž pro školy, letos poprvé zaměřenou na hlavní festivalové téma.
Zapojte své žáky a studenty (15–20 let) do této literární soutěže. Stačí poslat esej, fejeton nebo rozhovor na adresu skolniprojekce@jsns.cz, a to do 15. února 2015 .


Téma soutěže: Naše ochranné bubliny

Žijeme obklopeni pohodlím, které si chráníme. Přestože se dozvídáme téměř o všem, co se děje mimo tuto bublinu, máme pocit, že se nás to netýká. Kdy praskne křehká bariéra mezi námi a světem „tam venku“? Co všechno jsme schopni ještě přehlížet? Co nás zvedne ze židle?
Autoři vítězných prací budou oceněni: 1. místo – 5 000 Kč | 2. místo – 3000 Kč | 3. místo – 2 000 Kč
Vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách týdeníku Respekt.
Předání cen proběhne během slavnostního zahájení MFF Jeden svět v paláci Lucena.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky