Sametky 2015

Vychovávejte občany v přírodě

Zveme vás a vaše žáky k účasti ve hře Sametky 2015.  Sametky je dobrodružná hra s příběhy inspirovaná geocachingem.  Hru s podtitulem „Od srpna k listopadu“ organizuje letos již podruhé Česká rada dětí a mládeže (více na www.crdm.cz). Cílem hry je spojit dobrodružství, vzdělávání a pobyt v přírodě a zprostředkovat zejména dětem a mladým lidem zábavnou formou příběhy boje za svobodu a demokracii, které se odehrály od srpna 1968 do listopadu 1989. Příběhy známé i neznámé, obyčejné i neobyčejné vložíme do schránek a ty pak ukryjeme na místa, se kterými jsou nějak spojeny. Letos se hry mohou zúčastnit nejen jednotlivci, ale i skupiny dětí a školní třídy. Hra začne 21. srpna a na 150 schránek s příběhy bude možné hledat ve všech krajích ČR až do 17. listopadu 2015. Po skončení hry vylosujeme výherce zajímavých odměn. Naplánujte si se svými žáky účast ve hře již nyní a začněte příští školní rok výchovou občanů v přírodě.  Více informací získáte na www.sametky.cz nebo u koordinátorky hry Karolíny Puttové (karolina.puttova@crdm.cz). Sledovat nás můžete i na Facebooku.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!