Environmentální a občanská výchova

Environmentální a občanská výchova na středních školách by neměla opomíjet otázky související s občanskými právy. Právě mladí lidé se mají seznámit s možnostmi, jak ovlivnit podobu světa okolo nich. V této publikaci najdete Vy i Vaši studenti několik možností, jak se podílet na rozhodování o věcech veřejného zájmu a jak se dozvědět více o chodu obce či města, kde žijete.  V jednotlivých kapitolách najdete jednak list pro pedagogy, rozdělený na teoretickou část a část praktickou, a listy pro studenty, které obsahují krátké shrnutí problematiky a zadání pro samostatnou práci doma. Navíc jsme publikaci doplnili komiksy, které mohou studentům přinést jiný náhled na právo jako předmět, který se mnohdy může zdát nudný a nezajímavý. Věříme, že Vám tato publikace zpříjemní práci při výuce práva a že Vám i Vašim studentům přinese nové poznatky a zkušenosti a bude Vás bavit.

 

Více informací na emailu: vendula.zahumenska@gmail.com


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky