Co je hatefree

Seznamte se s iniciativou lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. Přestože jsme si vědomi složitosti vzájemného soužití, respektu a tolerance, jsme přesvědčeni o existenci rozumných, kreativních a inovativních cest, jak je zlepšit.

Život ve strachu a nenávisti nic pozitivního nepřináší. HateFree Culture vám nabízí možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží.

Co děláme

Přinášíme a sdílíme informace, poskytujeme prostor příběhům obětí (ale také útočníků) násilí z nenávisti. Snažíme se propojovat a zviditelňovat iniciativy ostatních. Vyvracíme fámy a nenávistné předsudky vůči různým skupinám obyvatel. V neposlední řadě jsme platformou, kde můžete soustředit své nápady, kreativitu a názory. Protože každá aktivita se počítá.

Jak to děláme

Nevymýšlíme si. Přinášíme ověřené informace z důvěryhodných zdrojů. S nenávistí se snažíme bojovat kreativitou, podloženými argumenty, bez moralizování, dogmat, ideologie, s nadhledem a často s humorem.


Kdo jsme

Máme silné zázemí Úřadu vlády ČR a odbornost Agentury pro sociální začleňování. Náš tým je navíc do velké míry tvořen lidmi, kteří násilí a nenávist zakusili na vlastní kůži. Chceme o tomto citlivém a často kontroverzním tématu vést dialog, ne jen mlčet a nečinně přihlížet. Chceme dát obětem najevo, že v tom nejsou samy, a ukázat, že pro násilí a nenávist není v naší společnosti místo.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!