Co je hatefree

Seznamte se s iniciativou lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. Přestože jsme si vědomi složitosti vzájemného soužití, respektu a tolerance, jsme přesvědčeni o existenci rozumných, kreativních a inovativních cest, jak je zlepšit.

Život ve strachu a nenávisti nic pozitivního nepřináší. HateFree Culture vám nabízí možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží.

Co děláme

Přinášíme a sdílíme informace, poskytujeme prostor příběhům obětí (ale také útočníků) násilí z nenávisti. Snažíme se propojovat a zviditelňovat iniciativy ostatních. Vyvracíme fámy a nenávistné předsudky vůči různým skupinám obyvatel. V neposlední řadě jsme platformou, kde můžete soustředit své nápady, kreativitu a názory. Protože každá aktivita se počítá.

Jak to děláme

Nevymýšlíme si. Přinášíme ověřené informace z důvěryhodných zdrojů. S nenávistí se snažíme bojovat kreativitou, podloženými argumenty, bez moralizování, dogmat, ideologie, s nadhledem a často s humorem.


Kdo jsme

Máme silné zázemí Úřadu vlády ČR a odbornost Agentury pro sociální začleňování. Náš tým je navíc do velké míry tvořen lidmi, kteří násilí a nenávist zakusili na vlastní kůži. Chceme o tomto citlivém a často kontroverzním tématu vést dialog, ne jen mlčet a nečinně přihlížet. Chceme dát obětem najevo, že v tom nejsou samy, a ukázat, že pro násilí a nenávist není v naší společnosti místo.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky