Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Hledáte inspiraci pro práci s třídním kolektivem? Chcete ve škole rozvíjet kritické myšlení, aktivní přístup, spolupráci a respekt k rozmanitosti? Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nově nabízí zejména pro učitele pražských základních a středních škol akreditovaný kurz Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole.

Kdy a kde?
Akreditovaný kurz o celkové dotaci 40 hodin bude probíhat od března do května 2020. Většina seminářů se uskuteční v Centru Člověka v tísni Langhans (Vodičkova 37, Praha 1).
 

Pro koho?
Kurz je určen učitelům pražských základních a středních škol a dalším pražským pracovníkům ve vzdělávání. Kurz je zdarma.

Během kurzu
• získáte metodickou podporu pro rozvoj demokratické kultury ve škole
• s dalšími učiteli budete sdílet příklady dobré praxe i představy o fungování školy
• vyzkoušíte si aktivizační metody rozvíjející klíčové kompetence žáků a posilující pozitivní klima ve třídě
• získáte náměty, lekce a hry využitelné v učitelské praxi (při vzdělávání ve společenskovědní oblasti a celkově při výchově žáků)
• vyzkoušíte si různé formy komunikace (verbální i neverbální)
Po kurzu
• poskytneme vám dlouhodobou podporu formou pravidelných setkání

Termíny a obsah seminářů v rámci kurzu:

pátek 20. 3.
13:30 - 17:30
1. Vzlet motýla
Seznámení, aktivizační metody do výuky, mapování školy.

sobota 21. 3.
10:00 - 17:00
2. Motýl poletuje moderním světem
Model kompetencí pro demokratickou kulturu, využití moderních technologií.

sobota 4. 4.
10:00 - 17:00
3. Třepetání motýlích křídel ve škole a třídě
Naše ideální škola, motivace, hodnocení, hra např. do třídnické hodiny.

sobota 18. 4.
10:00 - 17:00
4. Motýl se nemýlí
Vhodná komunikace, lektorské dovednosti, média a sociální sítě, kritický přístup k informacím.

pátek 24. 4.
13:30 - 17:30
5. Motýl čeří vodu místního rybníka
Aktivní občanství, komunitní učení, odpovědnost.

sobota 25. 4.
10:00 - 17:00
6. Motýlí pohlazení
Neverbální komunikace (nejen) ve škole, shrnutí dosavadních aktivit.

sobota 16. 5.
10:00 - 17:00
7. Motýl usedá na otevřenou na dlaň
Sdílení našeho snažení, seminář založený na lekcích účastníků.

 

Více informací naleznete na přiloženém letáku.


Michal Homolka
koordinátor, metodik a lektor projektů

Člověk v tísni
Vzdělávací program Varianty
Šafaříkova 24; 120 00 Praha 2

+420 724 256 180
michal.homolka@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/varianty

PřílohaVelikost
PDF icon Kurz Schola Cultura344.67 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!