Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Hledáte inspiraci pro práci s třídním kolektivem? Chcete ve škole rozvíjet kritické myšlení, aktivní přístup, spolupráci a respekt k rozmanitosti? Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nově nabízí zejména pro učitele pražských základních a středních škol akreditovaný kurz Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole.

Kdy a kde?
Akreditovaný kurz o celkové dotaci 40 hodin bude probíhat od března do května 2020. Většina seminářů se uskuteční v Centru Člověka v tísni Langhans (Vodičkova 37, Praha 1).
 

Pro koho?
Kurz je určen učitelům pražských základních a středních škol a dalším pražským pracovníkům ve vzdělávání. Kurz je zdarma.

Během kurzu
• získáte metodickou podporu pro rozvoj demokratické kultury ve škole
• s dalšími učiteli budete sdílet příklady dobré praxe i představy o fungování školy
• vyzkoušíte si aktivizační metody rozvíjející klíčové kompetence žáků a posilující pozitivní klima ve třídě
• získáte náměty, lekce a hry využitelné v učitelské praxi (při vzdělávání ve společenskovědní oblasti a celkově při výchově žáků)
• vyzkoušíte si různé formy komunikace (verbální i neverbální)
Po kurzu
• poskytneme vám dlouhodobou podporu formou pravidelných setkání

Termíny a obsah seminářů v rámci kurzu:

pátek 20. 3.
13:30 - 17:30
1. Vzlet motýla
Seznámení, aktivizační metody do výuky, mapování školy.

sobota 21. 3.
10:00 - 17:00
2. Motýl poletuje moderním světem
Model kompetencí pro demokratickou kulturu, využití moderních technologií.

sobota 4. 4.
10:00 - 17:00
3. Třepetání motýlích křídel ve škole a třídě
Naše ideální škola, motivace, hodnocení, hra např. do třídnické hodiny.

sobota 18. 4.
10:00 - 17:00
4. Motýl se nemýlí
Vhodná komunikace, lektorské dovednosti, média a sociální sítě, kritický přístup k informacím.

pátek 24. 4.
13:30 - 17:30
5. Motýl čeří vodu místního rybníka
Aktivní občanství, komunitní učení, odpovědnost.

sobota 25. 4.
10:00 - 17:00
6. Motýlí pohlazení
Neverbální komunikace (nejen) ve škole, shrnutí dosavadních aktivit.

sobota 16. 5.
10:00 - 17:00
7. Motýl usedá na otevřenou na dlaň
Sdílení našeho snažení, seminář založený na lekcích účastníků.

 

Více informací naleznete na přiloženém letáku.


Michal Homolka
koordinátor, metodik a lektor projektů

Člověk v tísni
Vzdělávací program Varianty
Šafaříkova 24; 120 00 Praha 2

+420 724 256 180
michal.homolka@clovekvtisni.cz
www.clovekvtisni.cz/varianty

PřílohaVelikost
PDF icon Kurz Schola Cultura344.67 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky