Přihlaste třídu na exkurzi pro SŠ a VOŠ v Evropském domě

Interaktivní program, který nabízí Zastoupení Evropské komise v ČR, se nazývá "Studentem v Evropské unii".

- cílová skupina: studenti středních a vyšších odborných škol

- délka trvání: 90 min

Interaktivní výukový program "Studentem v EU" s využitím powerpointové prezentace a hlasovacích zařízení studenty seznámí nejen s historií evropské integrace, fungováním EU a významem Evropské unie v 21. století, ale především nabízí studentům praktické informace o možnostech studia, stáží, práce a cestování v ostatních zemích EU.

Komplexní vzdělávací program klade důraz na aktivní zapojení studentů nejen prostřednictvím běžné diskuze, ale především využitím hlasovacích zařízení, kdy každý student během semináře má několikrát možnost vyjádřit anonymně svůj názor. Cílem této exkurze je podnítit studenty k individuálnímu přemýšlení a rozšířit jejich schopnosti skupinové diskuze.

V roce 2014 se této exkurze v Evropském domě zúčastnilo přes 1 500 studentů z celé ČR.

Více informací naleznete ZDE
http://euhrou.cz

Jakoukoliv výukovou akci pořádanou v Evropském domě můžete objednat na emailu: knihovna@evropskydum.cz

nebo na telefonním čísle 255 708 255


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky