Seminář zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu

Společnost Amnesty International ČR pořádá semináře pro pedagogy zaměřené na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu. Seminář se koná 27. 7. v Ústí nad Labem a 17. 8. v Brně. Seminář  je rozdělen na dvě provázané  části. První se týká tematiky  lidských práv  a  poskytuje prohloubení informací o konceptu lidských práv,  stejně jako  materiály a metodiky usnadňující  jejich interaktivní začlenění do výuky. V navazující části seminář reaguje na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na nesnášenlivé projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat. Součástí semináře je i Živá knihovna, v rámci níž  se účastníci setkají se zástupci menšin žijících v ČR a v praxi si vyzkouší, jak fungují stereotypy a jak s nimi lze efektivně pracovat. Prostor je věnován také dosavadním zkušenostem účastníků a jejich sdílení. Seminář je určen pro pedagogy ZŠ, SŠ, VŠ a studenty pedagogiky. Z jedné školy se může přihlásit i více zájemců. Seminář je pro aktivní pedagogy zdarma. 

 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!