Seminář zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu

Společnost Amnesty International ČR pořádá semináře pro pedagogy zaměřené na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu. Seminář se koná 27. 7. v Ústí nad Labem a 17. 8. v Brně. Seminář  je rozdělen na dvě provázané  části. První se týká tematiky  lidských práv  a  poskytuje prohloubení informací o konceptu lidských práv,  stejně jako  materiály a metodiky usnadňující  jejich interaktivní začlenění do výuky. V navazující části seminář reaguje na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na nesnášenlivé projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat. Součástí semináře je i Živá knihovna, v rámci níž  se účastníci setkají se zástupci menšin žijících v ČR a v praxi si vyzkouší, jak fungují stereotypy a jak s nimi lze efektivně pracovat. Prostor je věnován také dosavadním zkušenostem účastníků a jejich sdílení. Seminář je určen pro pedagogy ZŠ, SŠ, VŠ a studenty pedagogiky. Z jedné školy se může přihlásit i více zájemců. Seminář je pro aktivní pedagogy zdarma. 

 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky