Výstava "Skvělý nový svět" pro školy

Výchozím bodem výstavy Skvělý nový svět, která probíhá v Centru současného umění DOX, je srovnání modelů fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury, se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií. Výstava se bohužel trefila právě do termínu, kdy nejen česká společnost je ochotná dobrovolně se vzdát základních demokratických principů.
Autoři knih Brave New World (1932), 1984 (1949) a 451° Fahrenheita (1953) chtěli především vyburcovat čtenáře a poukázat na možné hrozby budoucnosti. Orwellův model kontroly občanů založený na psychologické manipulaci, strachu a totální absenci soukromí jasnozřivě předpověděl dokonalost sledovacích systémů, kamer či čipů s biometrickými údaji. Aldous Huxley spatřoval ve 30. letech minulého století zásadní hrozbu v technologických intervencích vedoucích k řízenému rozkastování společnosti a v 50. letech Ray Bradbury předpověděl vítězství povrchní kultury masových médií nad společností uznávající hodnotu knih.
Více než dvě desítky umělců z celého světa se ve výstavě Skvělý nový svět zabývají podobnými tématy jako slavní autoři dystopických románů, ovšem z pohledu současnosti. Výstava reaguje na totalitní režimy 20. století, poukazuje na sílu reklamy, internetu, byznysu a deformaci jedinců i společnosti.
Výstava může být vhodnou inspirací pro výuku napříč různými předměty (ZSV, ON, Dě, Čj, VV). Centrum současného umění DOX nabízí školám komentované prohlídky nebo vzdělávací programy k výstavě, které studentům pomohou reflektovat aktuální a palčivá témata a aktivně zažít současné umění.

Vzdělávací programy k výstavě Skvělý nový svět:
S kůží na trh
DJ Kurátor
Umění v kapse
Reklama jako nástroj, média jako prostředek

Rezervace: skoly@dox.cz
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky