Výstava "Skvělý nový svět" pro školy

Výchozím bodem výstavy Skvělý nový svět, která probíhá v Centru současného umění DOX, je srovnání modelů fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury, se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií. Výstava se bohužel trefila právě do termínu, kdy nejen česká společnost je ochotná dobrovolně se vzdát základních demokratických principů.
Autoři knih Brave New World (1932), 1984 (1949) a 451° Fahrenheita (1953) chtěli především vyburcovat čtenáře a poukázat na možné hrozby budoucnosti. Orwellův model kontroly občanů založený na psychologické manipulaci, strachu a totální absenci soukromí jasnozřivě předpověděl dokonalost sledovacích systémů, kamer či čipů s biometrickými údaji. Aldous Huxley spatřoval ve 30. letech minulého století zásadní hrozbu v technologických intervencích vedoucích k řízenému rozkastování společnosti a v 50. letech Ray Bradbury předpověděl vítězství povrchní kultury masových médií nad společností uznávající hodnotu knih.
Více než dvě desítky umělců z celého světa se ve výstavě Skvělý nový svět zabývají podobnými tématy jako slavní autoři dystopických románů, ovšem z pohledu současnosti. Výstava reaguje na totalitní režimy 20. století, poukazuje na sílu reklamy, internetu, byznysu a deformaci jedinců i společnosti.
Výstava může být vhodnou inspirací pro výuku napříč různými předměty (ZSV, ON, Dě, Čj, VV). Centrum současného umění DOX nabízí školám komentované prohlídky nebo vzdělávací programy k výstavě, které studentům pomohou reflektovat aktuální a palčivá témata a aktivně zažít současné umění.

Vzdělávací programy k výstavě Skvělý nový svět:
S kůží na trh
DJ Kurátor
Umění v kapse
Reklama jako nástroj, média jako prostředek

Rezervace: skoly@dox.cz
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!