Filosofie a divadlo

Ústav filosofie a religionistiky FF UK srdečně zve všechny středoškolské vyučující filosofie či společenskovědního základu na nový akreditovaný dvoudenní kurz zaměřený na využití dramatických metod ve výuce filosofie s názvem Filosofie a divadlo.

Prakticky zaměřené bloky učitelů z praxe budou doplněny přednáškami odborníků, těšit se můžete na témata jako Sókratés a obec, Filosofické divadlo či Sartre, divadlo a faleš.
Podrobnější informace spolu s přihláškou naleznete na http://ufar.ff.cuni.cz/filosofie-divadlo.

Termín: pátky 18. 10. a 22. 11. 2019, 10:00-17.30
Cena: 1000 Kč (osvobozeno od DPH)


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky