Stereotýpek v nás

Stereotýpek

Multikulturní centrum Praha zve na již tradiční seminář Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci zaměřený na prevenci xenofobie a rasismu mezi žáky středních škol prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod.

Seminář se zaměřuje na praktické využití metodiky projektu Stereotýpek v nás a vybraných metod interkulturního vzdělávání, včetně seznámení s teoretickými východisky. Účastníci se dozvědí o přístupech k interkulturnímu vzdělávání (multikulturní výchově) a osvojí si metodiku projektu, založenou na osobnostně-sociální výchově a zážitkové pedagogice. Vyzkouší si také, jak u žáků posilovat sebereflexi a schopnost zamýšlet se nad tím, co ovlivňuje vytváření vlastních názorů, postojů, hodnot a s nimi se vážícími stereotypy. V čem nám naše stereotypy mohou být užitečné a v čem nám škodí? Jaký vliv na to mohou mít média? A jak tato
témata zavádět do výuky? V rámci celého semináře bude také prostor pro sdílení vlastních zkušeností s ostatními účastníky.
Seminář je určen pedagogům středních škol a gymnázií.

KDY? 12. 10. od 9 do 16 hodin
KDE? JABOK, Salmovská 8, Praha 2

Přihlášku je nezbytné vyplnit ZDE.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce

PřílohaVelikost
PDF icon pozvanka_podzim_2016.pdf498.39 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!