Podpora občanského vzdělávání

Znáte metodický princip Active Citizens? Jeho cílem je podpořit mladé lidi v jejich schopnosti efektivně a bez konfliktů spolupracovat s ostatními na udržitelném rozvoji míst, kde žijí. Zapojte do projektu i žáky vaší školy!

Vzdělávací program Varianty nabízí pražským základním školám možnost zapojit se do významného výzkumu, který zkoumá učení k odpovědnému chování žáků vůči lidem a přírodě. Spolupráce spočívá právě v zavedení metodického přístupu Active Citizens na vaší škole a ve sledování jeho účinnosti. Více o projektu a možnostech zapojení se dozvíte ZDE.

YouTube video: 
Active Citizens
Active Citizens
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!