Studentská konference o československé cestě ke svobodě

Občanské sdružení PANT ve spolupráci s Gymnáziem Olgy Havlové a s podporou Statutárního města Ostravy uspořádalo ve dnech 5. a 6. března 2015 již X. ročník tradiční dvoudenní středoškolské studentské konference. Její náplní byla rekapitulace dramatických změn v naší zemi v období od pádu komunistického režimu v roce 1989 do rozpadu Československa na konci roku 1992.

Konferenci, jejíž název letos zněl „Československá cesta ke svobodě a demokracii po listopadu 1989“, zahájila ředitelka gymnázia Jana Huvarová, po ní všechny účastníky přivítal a seznámil s programem jeden z organizátorů Petr Šimíček z GOH a PANTu. Letos se akce zúčastnilo celkem 65 studentů z osmi gymnázií a středních škol z Ostravy, Chocně, Uherského Hradiště a Brna.

Konferenci zahíjil politolog Josef Mlejnek jr. z Karlovy univerzity analýzou zlomových událostí roku 1989 v Československu v celoevropském kontextu a zamyšlením nad tím, zda šlo o revoluci v pravém slova smyslu či restauraci liberální demokracie. Na vstupní přednášku Revoluce, kontrarevoluce, nebo konec dějin? pak navázalo jako každoročně tradiční první kolo tří paralelních workshopů. Studenti byli rozděleni do pracovních skupin a během dvou dnů prošli všemi třemi pracovními dílnami - letos je lektorovali zkušení didaktici Irena Eibenová z Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (praktická cvičení - psaní petice a referenda), Milan Hes (práce s dobovými prameny k tématu ekonomických proměn české společnosti po roce 1989) a Josef Märc (analýza a interpretace dobových statistik a fenomén vzpomínání). Dalšímu tématu - vyrovnání se s komunistickou minulostí po pádu režimu, a názorům na to, jak naložit na počátku 90. let 20. století s KSČ či StB se věnoval publicista, signatář Charty 77 a lídr Občanského fóra před prvními svobodnými volbami v roce 1990 Jan Urban. Po výměně studentských skupin a druhém kole workshopů následovalo závěrečné shrnutí proměny ústavních institucí, politického systému, právního prostředí a politických stran, které studentům podal opět politolog Josef Mlejnek jr.

Duhý konferenční den zahájily opět workshopy, po nichž jsme přivítali další vzácné hosty. Analýzy výchozích podmínek Československa pro ekonomickou transformaci, jejího průběhu, pozitiv, negativ i možných alternativ či shrnutí počátků podnikání se ujal ekonomický komentátor Lidových novin Jan Macháček. Česko-slovenské vztahy v průběhu 20. století, ale především po pádu komunistického režimu, popisoval ve všech souvislostech bývalý premiér Petr Pithart. Vzpomínal na svou roli, kdy vedl jako český premiér komplikovaná jednání s Vladimírem Mečiarem či Jánem Čarnogurským, hodnotil s odstupem chyby a nevyhnutelnosti tehdejších rozhodnutí a zamýšlel se nad důsledky rozpadu Československa a proměnou dávného národnostně pestrého státu v dnešní etnicky "vyčištěnou" republiku. V závěru konference se odehrálo setkání s úspěšným podnikatelem Martinem Navláčilem ze Zlína, který účastníkům vysvětlil, jak podstatný byl pro jeho rodinu nástup svobody po pádu režimu v roce 1989, jak ovlivnil rozhodnutí jeho rodiny začít podnikat a jak se jejich rodinná firma postupně rozrůstala a dosáhla podnikatelského úspěchu.

Obrázky: 
   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky