Zahajovacího setkání Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd v Praze

Zahajovacího setkání Asociace učitelů občanské výchovy a společnských věd se uskutečnilo v sobotu 31.5.

Na začátku byla hrstka učitelů s odhodláním něco změnit. Po několika měsících příprav nabraly události konečně rychlý spád. Během května jsme dostali potvrzení rejstříkového soudu, do virtuálního světa pronikl náš klip na Hithitu, vznikly facebookové stránky a v přípravě je informační portál.

Poslední květnový den jsme se sešli na Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze a kromě formalit spojených se vznikem Asociace jsme dělali to nejdůležitější – vyměňovali si zkušenosti, účastnili se (vlastních) workshopů a diskutovali. O učení, podmínkách, studentech, možnostech... Celé to možná ve srovnání s drahými profi školeními bylo trochu na koleně, ale o to víc nás to těšilo, že se zahajovací setkání NAŠÍ Asociace setkalo s podporou a úspěchem vás, učitelů. Díky vám nás už není hrstka a víme, že to, co děláme, má smysl.

Oficiální zahájením proběhlo v 9,00 na Gymnáziu Na Vítězné pláni, kde došlo k vzájemnému seznámení  a kde byly představeny cíle vznikající Asociace. Proběhla prezentace Centra občanského vzdělávání s názornými ukázkami aktivit. V druhé části programu se konaly workshopy. Byla zde představena aktivita asociace na Hithitu.

Obrázky: 
   
Galerie

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!