Zahajovacího setkání Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd v Praze

Zahajovacího setkání Asociace učitelů občanské výchovy a společnských věd se uskutečnilo v sobotu 31.5.

Na začátku byla hrstka učitelů s odhodláním něco změnit. Po několika měsících příprav nabraly události konečně rychlý spád. Během května jsme dostali potvrzení rejstříkového soudu, do virtuálního světa pronikl náš klip na Hithitu, vznikly facebookové stránky a v přípravě je informační portál.

Poslední květnový den jsme se sešli na Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze a kromě formalit spojených se vznikem Asociace jsme dělali to nejdůležitější – vyměňovali si zkušenosti, účastnili se (vlastních) workshopů a diskutovali. O učení, podmínkách, studentech, možnostech... Celé to možná ve srovnání s drahými profi školeními bylo trochu na koleně, ale o to víc nás to těšilo, že se zahajovací setkání NAŠÍ Asociace setkalo s podporou a úspěchem vás, učitelů. Díky vám nás už není hrstka a víme, že to, co děláme, má smysl.

Oficiální zahájením proběhlo v 9,00 na Gymnáziu Na Vítězné pláni, kde došlo k vzájemnému seznámení  a kde byly představeny cíle vznikající Asociace. Proběhla prezentace Centra občanského vzdělávání s názornými ukázkami aktivit. V druhé části programu se konaly workshopy. Byla zde představena aktivita asociace na Hithitu.

Obrázky: 
   
Galerie

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky