Zakladatelské setkání v Telči

28. - 30. listopadu 2013 Telč

Cílem setkání pořádaného Centrem občanského vzdělávání bylo seznámit se s kolegy napříč různými typy škol, krajů a měst - sdílet společné zkušenosti a nápady. Dále si představit a prohloubit zkušenosti s konceptem VDO/VLP Rady Evropy a přeloženými materiály - viz http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace

A hlavním cílem bylo vytvořit prostor k debatě o vzniku asociace učitelů občanské výchovy - viz potřeby vzešlé z konference "Vzděláváním k demokracii" v Senátu: http://goo.gl/Xl5lEp
Poslední jmenovaný cíl byl tím hlavním. Za pomoci zkušených facilitátorů byla vytvořeny ideální podmínky pro formování, sdílení a definování asociace, kterou spolu s vámi považujeme za klíčovou pro zlepšení stavu občanského vzdělávání v ČR. Naší rolí bude provést vás procesem, zajistit zajímavé vstupy a inspiraci.

Cíle setkání byly naplněny. Asociaci se podařilo vytvořit.

Obrázky: 
   
Galerie

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!