Zakladatelské setkání v Telči

28. - 30. listopadu 2013 Telč

Cílem setkání pořádaného Centrem občanského vzdělávání bylo seznámit se s kolegy napříč různými typy škol, krajů a měst - sdílet společné zkušenosti a nápady. Dále si představit a prohloubit zkušenosti s konceptem VDO/VLP Rady Evropy a přeloženými materiály - viz http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace

A hlavním cílem bylo vytvořit prostor k debatě o vzniku asociace učitelů občanské výchovy - viz potřeby vzešlé z konference "Vzděláváním k demokracii" v Senátu: http://goo.gl/Xl5lEp
Poslední jmenovaný cíl byl tím hlavním. Za pomoci zkušených facilitátorů byla vytvořeny ideální podmínky pro formování, sdílení a definování asociace, kterou spolu s vámi považujeme za klíčovou pro zlepšení stavu občanského vzdělávání v ČR. Naší rolí bude provést vás procesem, zajistit zajímavé vstupy a inspiraci.

Cíle setkání byly naplněny. Asociaci se podařilo vytvořit.

Obrázky: 
   
Galerie

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky