Co by vám nemělo uniknout

Seminář JSNŠ - Začínáme učit s filmem

Jeden svět na školách nabízí nadšencům seminář s názvem "Začínáme učit s filmem", který se uskuteční v Praze, 18. 10. 2022 v 9:00 – 16:00 v prostoru Vzdělávacího centra TEREZA, Haštalská 17, Praha 1.
Lektorka Vlasta Urbanová Vám představí, jakým způsobem můžete obohatit výuku svých předmětů a udělat hodinu zajímavou pro sebe i žáky.

ÚFAR pro učitele filosofie

V tomto školním roce se na Ústavu filosofie a religionistiky (FF UK v Praze) rozbíhá nový navazující magisterský program Učitelství filosofie pro střední školy. V jeho rámci bychom rádi úzce spolupracovali s učiteli filosofie a zároveň připravovali různé materiály do výuky či vzdělávací aktivity.

Informace, výukové materiály a nabídky jsou a budou k dispozici na webu Úfaru, v sekci Spolupráce se SŠ.

Semináře o sciologii FSS MU

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, Brno, opět po roce připravila sérii vzdělávacích seminářů pro vyučující společenskovědních předmětů středních (a příbuzných) škol. Můžete se těšit na prezentace a diskusi výzkumů osobností brněnské sociologie jako Tomáš Katrňák, Ladislav Rabušic, Irena Kašparová, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová a další. Pro posluchače bude připravena sadu témat, která budou prezentována na konkrétních příkladech a výzkumech, včetně pracovních opor do vaší výuky

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2021

Dovolujeme si vás upozornit na Výroční zprávu o projevech antisemitismu za rok 2021.

Zpráva je k dispozici v elektronické verzi, pokud však přijdete na Letní školu, můžete ji mít i v podobě tištěné:-)

Odkaz: https://www.fzo.cz/5179/vyrocni-zpravu-o-projevech-antisemitismu-za-rok-...

Děkujeme panu Jiřímu Tejkalovi!

Podpora demokratické kultury a vzdělávání

Milí příznivci demokracie,

jak víte, aktuálně probíhá revize RVP pro ZŠ. My se dlouhodobě zasazujeme o to, aby byli mladí lidé ve škole co nejlépe vybavováni kompetencemi potřebnými pro život v demokratické společnosti - hlavní poslání občanského vzdělávání.

Naše demokracie čelí aktuálně nebývalým výzvám. Očekávání od občanského vzdělávání jsou proto velmi vysoká. Z aktuálního vývoje revizí však máme dojem, že potřeba připravit žáky na život v demokracii příliš reflektována není.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky