Demokratická kultura ve vzdělávání

Pokládáte si někdy otázku, jak byste mohli přispět k posilování demokracie? Pokud ano, věříme, že by pro vás mohl být zajímavou inspirací model kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy.

Ať už o otázce uvažujete jako vzdělavatelé, koordinátoři volnočasových aktivit či jako rodiče, kompetenční model vám může pomoci, protože představuje komplexní pohled na vzdělávací aktivity a jejich cíle. Má při tom na zřeteli moderního občana, který chce žít v demokratické společnosti a svým životem ji podporovat.

Anglický originál “Competences for democratic culture” jsme v Centru občanského vzdělávání přeložili a doplnili o stručného průvodce s krátkými komentáři a zkušenostmi českých vzdělavatelů. Více naleznete ZDE.
 

My sami model kompetencí zkoušíme v rámci různých projektů. Jedním z nich je i projekt #COMPETENCES pod hlavičkou spolku Antikomplex. Na počátku jsme se ptali: “Jak digitální revoluce ovlivnila spletitý vztah mezi učiteli, jejich žáky (budoucími občany) a jejich rodiči?”

Nakonec jsme úplně změnili náhled na “on-line svět” a děti (viz závěr fokusních skupin), shromáždili odkazy na stránky s užitečnými metodickými materiály a došli k závěru, že “svět internetu” je možné využít nejen pro rozvoj kompetencí, ale i pro budování vztahu s dětmi a mladými lidmi. Více zde.

Snad vám to bude k užitku a přispěje to k demokratické kultuře nejen ve vzdělávání!


S pozdravem
Karolína Puttová
Project leader

Antikomplex z.s.
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

#COMPETENCES
Protože vzděláváte digitální občany

Projekt realizuje Centrum občanského vzdělávání za podpory Antikomplexu

PřílohaVelikost
PDF icon Plakát36.3 KB
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!