Demokratická kultura ve vzdělávání

Pokládáte si někdy otázku, jak byste mohli přispět k posilování demokracie? Pokud ano, věříme, že by pro vás mohl být zajímavou inspirací model kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy.

Ať už o otázce uvažujete jako vzdělavatelé, koordinátoři volnočasových aktivit či jako rodiče, kompetenční model vám může pomoci, protože představuje komplexní pohled na vzdělávací aktivity a jejich cíle. Má při tom na zřeteli moderního občana, který chce žít v demokratické společnosti a svým životem ji podporovat.

Anglický originál “Competences for democratic culture” jsme v Centru občanského vzdělávání přeložili a doplnili o stručného průvodce s krátkými komentáři a zkušenostmi českých vzdělavatelů. Více naleznete ZDE.
 

My sami model kompetencí zkoušíme v rámci různých projektů. Jedním z nich je i projekt #COMPETENCES pod hlavičkou spolku Antikomplex. Na počátku jsme se ptali: “Jak digitální revoluce ovlivnila spletitý vztah mezi učiteli, jejich žáky (budoucími občany) a jejich rodiči?”

Nakonec jsme úplně změnili náhled na “on-line svět” a děti (viz závěr fokusních skupin), shromáždili odkazy na stránky s užitečnými metodickými materiály a došli k závěru, že “svět internetu” je možné využít nejen pro rozvoj kompetencí, ale i pro budování vztahu s dětmi a mladými lidmi. Více zde.

Snad vám to bude k užitku a přispěje to k demokratické kultuře nejen ve vzdělávání!


S pozdravem
Karolína Puttová
Project leader

Antikomplex z.s.
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2

#COMPETENCES
Protože vzděláváte digitální občany

Projekt realizuje Centrum občanského vzdělávání za podpory Antikomplexu

PřílohaVelikost
PDF icon Plakát36.3 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky