Světová škola

Světová škola

Zajímají vás globální témata? Baví vás interaktivní metody výuky a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v současném propojeném světě?
Staňte se prestižní Světovou školou!

Tímto oceněním se v současné době pyšní 63 mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy.

UČ SE! — ZJIŠŤUJ! — JEDNEJ!

Co vám projekt Světová škola přinese?
• Dáváte najevo, že vaše škola vede žáky i učitele k porozumění světu, ve kterém žijeme, a k odpovědnosti za jeho aktivní vytváření.
• Společně s žáky se naučíte zapojovat do veřejného dění ve své komunitě a přispívat k řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem.
• Získáte systematickou metodickou podporu v zavádění průřezových témat do výuky i každodenního života školy.
• Máte možnost zdarma se účastnit akreditovaných seminářů a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce.
• Obdržíte prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Svůj zájem vyjádřete do 15. září 2017 na anna.hubackova@mkc.cz
Více informací získáte na www.svetovaskola.cz

Certifikát je udělován vzdělávacím programem Varianty společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Projekt byl finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi.

PřílohaVelikost
PDF icon Světová škola267.92 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky