Dobrovolníci do škol

Cílem projektu YouToo je povzbudit mladou generaci k účasti ve volbách a oživit v ní zájem o veřejné dění. Skrze něj mohou učitelé a ředitelé středních škol po celé ČR využít nabídky aktivity dobrovolníka - pro tyto účely proškoleného VŠ studenta, který prostřednictvím interaktivního vstupu do výuky připomene žákům posledních ročníků, že jejich hlas má cenu a že na jejich názoru záleží. Projekt se opírá o předpoklad, že vstup žákům věkově blízkého jedince představuje relativně efektivní cestu k upoutání pozornosti posluchačů, proto budou organizátoři rádi, když se najde co nejvíce pedagogů otevřených živému vstupu, který samozřejmě proběhne v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními. Alternativně budou v případě zájmu školám rozesílány tematické materiály, které mohou učitelé dle svých možností využít k výukovým účelům. Jde o zcela apolitickou iniciativu, jejímž jediným cílem je předat žákům myšlenku důležitosti voleb a probudit v nich zájem o to, co se v naší zemi děje. Více se můžete dozvědět na webových stránkách http://you-too.cz/.

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky