Práce s předsudky na českých školách

Program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí workshop pro učitele ZŠ a SŠ k tématu předsudků. Cílem semináře je připravit účastníky na práci s předsudky v české škole. V průběhu semináře se seznámí s různými možnostmi práce s předsudky a budou jim představeny různé metody, aktivity a techniky. Účastníci budou mít možnost sdílet a reflektovat vlastní zkušenost s utvářením identity a kulturního zázemí. Seznámí se s vědomou prací s předsudky ve výuce a při rozvoji klimatu školy. Osvojí si základní principy inkluzivního vzdělání.

Seminář se uskuteční 2 a 3. 11. 2015 od 9:00 do 17:00 v Praze (Centrum Člověka v tísni Langhans, Vodičkova 37, 110 00 Praha)

  • Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu. Ubytování i stravování v průběhu semináře je hrazeno pořadatelem.

Přihlásit se můžete zde: http://varianty.cz/kurzy/221-prace-s-predsudky-na-ceskych-skolach

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!