Bulvár

RVP: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI: sociální fenomény a procesy – rodina, práce, masmédia, životní prostředí; sociální deviace,sociální problémy (nezaměstnanost, kriminalita, extremismus)

Žáci si prostřednictvím aktivity zkouší vytvářet mediální obsah bulvárního typu, snaží se pojmenovat postupy, které bulvární novináři využívají pro zvýšení prodeje. Pracují s dokumentem Dělníci bulváru. Hodnotí společenský dopad bulvárních deníků.

Klíčová slova:

bulvár, psaní textu

Průřezová témata:

mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana

Doporučený věk:

14+

Délka:

90 min

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

PřílohaVelikost
PDF icon Bulvár - metodika912.24 KB
PDF icon Bulvár - pracovní list849.7 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky