Luciferův efekt

RVP: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI: sociální struktura společnosti – sociální útvary, společenské instituce; sociální nerovnost,sociální mobilita; jedinec ve skupině (vztahy, role, normy chování)

Anotace:

Aktivita pracuje se závěry Zimbardova experimentu známého jako Luciferův efekt. Pracovní list je zaměřen na analýzu TEDtalks P. Zimbarda. Žáci o násilí páchaném jedinci uvažují i ze situačního a systémového pohledu. PL obsahuje i návod autora experimentu, jak předcházet vzniku situačního typu zla.

Klíčová slova:

Luciferův efekt

Doporučený věk:

17 + (video obsahuje fotografie zobrazující násilí)

Délka:

45 min.

Pomůcky:

PL, internet

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky