Demokracie a volby

Použijte ve výuce materiály zpracované v prezentačním systému PREZI, který umožňuje učitelům nové možnosti interaktivní práce se studenty.

Hlavní vzdělávací cíle:
Účastník si uvědomuje podstatu demokracie.
Účastník si uvědomuje roli a význam občanů v demokracii.
Účastník si uvědomuje význam a roli voleb v demokratických režimech.

Abstrakt:
Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení podstaty demokracie a významu voleb v demokratických režimech. Hlavním cílem je porozumění principům, na kterých funguje demokracie, pochopení role občana v demokracii a možnost jeho zapojení. Důraz je kladen především na význam voleb, které jsou hlavním prostředkem alternace moci, a na roli, kterou občané ve volbách zastávají.

Prezentace:
Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky ZDE

V příloze článku si můžete stáhnout metodiku.

Evropské volby 2014 je vzdělávací program Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, který realizuje Centrum občanského vzdělávání.

cc by-nc-sa

Komentáře

odkaz nefunguje

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky