Šepoty a výkřiky (vzdělávací balíček - dezinformace, populismus, extremismus)

Balíček je komplexní vzdělávací nástroj navržený pro učitele, kteří se zaměřují nebo by se rádi zaměřili na prevenci radikalizace, zejména na sociálních sítích. Ve svých hodinách otevírají nebo by rádi otevírali témata jako dezinformace,  konspirační teorie, populismus, konspiritualita, konstrukt nepřítele, role jazyka v daných fenoménech.  Tento balíček si klade za cíl osvětlit, jaké jevy se spolupodílí na radikalizaci.


Klíčová témata:
a) Předsudečné násilí a konstrukt nepřítele: přednášky se zaměřují na pojmenování jevů, které vedou k předsudečným postojům, schopnost věci pojmenovat má i preventivní charakter. V rámci přednášek a lekcí si ukazujeme, že konstrukt nepřítele je opakující se fenomén, ke kterému vedou podobné jevy, jen se mění objekt zášti.
Odkaz na video s Klárou Kalibovou:O předsudečném násilí
Odkaz na video s Martinem Šmokem: O  konstruktu nepřítele

b) Ruské vlivové operace:
Ruské vlivové operace, zaměřené na šíření strachu z atomové války a podporu míru jako prostředku k oslabení nepřítele, jsou zajímavým fenoménem v moderním geopolitickém prostředí. Tato strategie, která kombinuje informační válku, dezinformace a diplomatické manévry, má za cíl vytvářet nestabilitu a rozkol v zemích, které jsou považovány za geopolitické soupeře nebo protivníky Ruska.
Odkaz na video s Davidem Stulíkem: O ruských vlivových operacích

c) Populismus, konspirace, konspiritualita a radikalizace: Toto téma se zabývá populismem, konspiračními teoriemi, konspiritualitou a radikalizací na sociálních sítích..
Odkaz na video Marie Heřmanová, Jan Charvát, Josef Šlerka: O populismu, konspiracích a radikalizaci

Cíle Balíčku:
Zvýšit povědomí o problematice radikalizace na sociálních sítích.
Poskytnout učitelům nástroje a metody pro prevenci radikalizace a polarizace.

Balíčkem se snažíme vybavit učitele potřebnými znalostmi a nástroji k tomu, aby mohli efektivně přispět k prevenci radikalizace a k vytvoření bezpečnějšího (i online prostředí)  pro své žáky.

Balíček "Šepoty a výkřiky" je vaším tajným spojencem v boji proti online temnotě, který vám pomůže učit žáky, jak následovat světlou stranu Síly.

ODKAZY NA LEKCE NALEZNETE V BALÍČKU V PŘÍLOZE


Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
https://www.obcankari.cz/podporte-nas

 

 

Publikace vznikla díky podpoře:
„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem
je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem
programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupi-
nám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cí-
lem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České
republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Na-
dace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a
Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Li-
chtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důle-
žitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými
státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Is-
landu, Lichtenštejnska a Norska.

PřílohaVelikost
PDF icon BALÍČEK ŠEPOTY A VÝKŘIKY269.12 KB
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky