Dobrá a špatná půjčka

Půjčka

"Co když nám peníze chybí?" Důležitá otázka, kterou se žáci zabývají v tomto pracovním listu. Materiál obsahuje metodický list učitele a pracovní list žáka.

V pracovním listu používáme metody RWCT. Žáci pracují technikou volného psaní, dále technikou Vennových diagramů a tzv. pětilístkem. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili rozdíly mezi dobrou a špatnou půjčkou.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky