Ekonomický růst ve frontě

Pro wellbeing jsou důležité sociální vztahy. Odborníci doporučují nepromeškat žádnou příležitost k navázání sebemenšího zdvořilostního smalltalku. Pokud nevíte, je to krátký rozhovor o počasí nebo ročním období, které nastalo nečekaně brzy (nebo vůbec nezačalo). Příležitostí je bezpočet. Třeba ve frontě v supermarketu byste měli jásat, jak vhodnou příležitost ke konverzaci máte. A vidíte. Mladí to považují za známku stáří a úpadku! Truhlíci.

Poznámka: Předcházející věty jsou myšleny jako oslí můstek k aktivitě v lekci zvané fronta, ve které se žáci řadí za sebou podle logické návaznosti částí textu, který dostali. Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd nevybízí pedagogy, aby podněcovali žáky ke konverzaci s cizími lidmi ve frontách. Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd nicméně vyzývá pedagogy, aby sami v rámci duševní hygieny a wellbeingu neváhali ve frontách využít příležitosti k nezávazné konverzaci zvané smalltalk. Zejména před klasifikačním období.

Nabízíme lekci na ekonomický růst a doufáme, že se vám bude líbit.

YouTube video: 
Michal Skořepa: Otazníky nad ekonomickým růstem
Michal Skořepa: Otazníky nad ekonomickým růstem
Eliška Vejchodská: Ekonomika a udržitelný rozvoj
Eliška Vejchodská: Ekonomika a udržitelný rozvoj
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky