Bankovní gramotnost pro učitele

Informace o projektu z oblasti finanční gramotnosti, který vznikl v rámci dlouhodobé spolupráce Junior Achievement a Citibank, s názvem "Bankovní gramotnost pro učitele".

Projekt si klade za cíl seznámit učitelé s tématem bankovní gramotnosti tak, aby byli schopni informace efektivně implementovat do výuky. Učitelé, kteří se do projektu zapojili, jsou proškoleni v rámci online seminářů zaměřených na problematiku bankovní gramotnosti. Každý webinář se zaměřuje na jiné téma, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti pro střední vzdělávání a navazujících nebo doplňkových témat. Učitelé, kteří absolvovali všechny webináře, obdrží certifikát o absolvování online kurzu „Bankovní gramotnost pro učitele“.

Veškeré informace o projektu a záznamy z již realizovaných webinářů najdete na stránce www.bankovnigramotnost.cz.

Záznamy z již realizovaných webinářů


Peníze a bankovnictví – 9. 12. 2013, Ing. Miroslav Škvára, finanční poradce a lektor finanční gramotnosti
Hospodaření domácnosti – 27. 1. 2014, Ing. Miroslav Škvára, finanční poradce a lektor finanční gramotnosti
Úvěrové produkty a zodpovědné finanční jednání – 17. 2. 2014, Dana Rieglová (Citibank), Lucie Brožová (Citibank), Josef Kunčar (Komerční banka)
Smluvní zajištění úvěrových produktů a ochrana klienta – 17. 3. 2014, Eva Šafářová (Citibank)
Bankovní gramotnost: Bankovní gramotnost pro učitele. Bankovní gramotnost [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.bankovnigramotnost.cz/pro-ucitele.aspx

Pár slov o Junior Achievement


Junior Achievement nabízí SŠ a VOŠ následující programy zaměřené na praktické vzdělávání:

* JA Studentská společnost - jedná se o výuku reálného podnikání (studentské společnosti) včetně proškolení pedagogů na moderní metody výuky a team-buildingové aktivity.  

* JA Peníze/JA Poznej svoje peníze - e-learning zaměřený na praktické finanční vzdělávání.

* JA TITAN - počítačová simulační manažerská hra v angličtině, pomocí které studenti rozvíjejí své strategické ekonomické myšlení.

O Junior Achievement. Junior Achievement [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: www.jacr.cz

 

 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!