Bankovní gramotnost pro učitele

Informace o projektu z oblasti finanční gramotnosti, který vznikl v rámci dlouhodobé spolupráce Junior Achievement a Citibank, s názvem "Bankovní gramotnost pro učitele".

Projekt si klade za cíl seznámit učitelé s tématem bankovní gramotnosti tak, aby byli schopni informace efektivně implementovat do výuky. Učitelé, kteří se do projektu zapojili, jsou proškoleni v rámci online seminářů zaměřených na problematiku bankovní gramotnosti. Každý webinář se zaměřuje na jiné téma, které vychází ze Standardů finanční gramotnosti pro střední vzdělávání a navazujících nebo doplňkových témat. Učitelé, kteří absolvovali všechny webináře, obdrží certifikát o absolvování online kurzu „Bankovní gramotnost pro učitele“.

Veškeré informace o projektu a záznamy z již realizovaných webinářů najdete na stránce www.bankovnigramotnost.cz.

Záznamy z již realizovaných webinářů


Peníze a bankovnictví – 9. 12. 2013, Ing. Miroslav Škvára, finanční poradce a lektor finanční gramotnosti
Hospodaření domácnosti – 27. 1. 2014, Ing. Miroslav Škvára, finanční poradce a lektor finanční gramotnosti
Úvěrové produkty a zodpovědné finanční jednání – 17. 2. 2014, Dana Rieglová (Citibank), Lucie Brožová (Citibank), Josef Kunčar (Komerční banka)
Smluvní zajištění úvěrových produktů a ochrana klienta – 17. 3. 2014, Eva Šafářová (Citibank)
Bankovní gramotnost: Bankovní gramotnost pro učitele. Bankovní gramotnost [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.bankovnigramotnost.cz/pro-ucitele.aspx

Pár slov o Junior Achievement


Junior Achievement nabízí SŠ a VOŠ následující programy zaměřené na praktické vzdělávání:

* JA Studentská společnost - jedná se o výuku reálného podnikání (studentské společnosti) včetně proškolení pedagogů na moderní metody výuky a team-buildingové aktivity.  

* JA Peníze/JA Poznej svoje peníze - e-learning zaměřený na praktické finanční vzdělávání.

* JA TITAN - počítačová simulační manažerská hra v angličtině, pomocí které studenti rozvíjejí své strategické ekonomické myšlení.

O Junior Achievement. Junior Achievement [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: www.jacr.cz

 

 


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky