I já mohu pomoci - projekt Krabice od bot

Projektem Krabice od bot nebo i jiným projektem můžeme u dětí rozvíjet digitální kompetence:-)

Nechme odpovědnost na nich a buďme jim pouze průvodcem.

V rámci projektu, který si zvolíme (resp., třída), je vhodné shromáždit veškeré informace, abychom pochopili smysl projektu a dokázali se na základě informací rozhodnout, zda se do projektu zapojit.

Žáci si samostatně pomocí mobilů/tabletů/chromebooků...sepisují informace v rámci projektu. TO, co najdou, zapisují přehledně na elektronickou nástěnku a dané informace prezentují ostatním. Poté se rozvine diskuze, zda projekt podpořit. Ještě předtím je vhodné pomocí T-grafu sesumírovat klady a zápory. Samotné rozhodnutí můžeme učinit pomocí aplikace MENTIMETER, jelikož umožňuje anonymní hlasování.

Pokud se třída rozhodne, například podpořit projekt Krabice od bot (Pozor! Začíná koncem listopadu a končí druhý týden v prosinci!), rozdělí si následně role. Někdo se zhostí role, která zajistí dobré PR akci /sepsání článku, umístění na web školy, sociální sítě...), můžete akci vyhlásit v rozhlase, aktivní skupinka v Canvě vytvoří plakáty, které budou informovat veřejnost o tom, jak se zapojit, zvolíme i "výběrčí" a zaposovatele, kteří povedou tabulku darů apod.

Díky těmto rolím podporujeme rozvoj digitálních kompetencí (netiketu v rámci komunikace a propagace, sdílení, nebo vytváření materiálů v programech, které děti využijí při tvorbě plakátů).

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky