Trestní právo: Probační a mediační služba: Mediace

Probační a mediační službu vnímáme za natolik důležitou, že jí budeme věnovat hned 3 lekce. Jedna se věnuje čistě oběti, druhá pachateli a poslední mediaci. Žáci si během krátkých aktivit osvojí, k čemu Probační a mediační služba slouží a v jakém případě se na ni obrátit.

Zkusme si s žáky v hodinách základy trestní mediace.

Pokud byste ovšem chtěli mediaci zavést ve škole jako součást demokratické kultury, vřele doporučujeme kontaktovat:
https://www.skolnimediace.cz/

Samostudium:
Mediace mezi pachatelem a obětí není jednoduchá, ale bývá ozdravná, přibližuje šéfka mediační služby:
https://www.youtube.com/watch?v=iHKl13U1cV4
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková vystudovala sociální práci na Karlově univerzitě a v 90. letech byla jednou z prvních probačních úřednic u nás. I její zásluhou tehdy vznikla Probační a mediační služba, která pomáhá pachatelům i obětem trestných činů. Proč je potřeba pomáhat oběma stranám?

Debata zástupců Policie, Probační a mediační služby a Bílého kruhu bezpečí:
https://www.facebook.com/probacka/videos/753596699292455

 

YouTube video: 
Mediace mezi pachatelem a obětí není jednoduchá, ale bývá ozdravná, přibližuje šéfka mediační služby
Mediace mezi pachatelem a obětí není jednoduchá, ale bývá ozdravná, přibližuje šéfka mediační služby
PřílohaVelikost
PDF icon Mediace - metodika267.24 KB
PDF icon Mediace - pracovní list260.75 KB
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky