Konfirmační zkreslení

Konfirmační zkreslení (z anglického „confirmation bias“) je pojem označující naši přirozenou tendenci selektivně se soustředit na fakta a argumenty, která jsou v souladu s naším názorem, a naopak ignorovat ty skutečnosti, které mu odporují.

Motivované myšlení (z anglického „motivated reasoning“, viz též český idiom „přání otcem myšlenky“) značí tendenci vytvářet argumenty a myšlenkové konstrukce, které podporují námi preferovaný názor – tedy situace, kdy předem chceme dospět k nějakému závěru a hledáme jak, místo abychom se posouzením argumentů a faktů snažili přijít na to, jaký závěr je vlastně pravdivý.
Tyto dva rysy našeho myšlení způsobují, že se často můžeme mýlit, přestože si myslíme, že máme pravdu a že náš názor je podpořený argumenty a fakty, a zároveň tvoří překážku schopnosti změnit názor.
 

Cílem je 1) aby si studenti sami na sobě vyzkoušeli, jak tyto dva rysy působí v jejich vlastním myšlení, 2) aby rozvinuli schopnost reflektovat tyto svoje tendence, 3) aby si zvykli aktivně vyhledávat i argumenty a fakta podporující opačný názor a vytvářet si tak ucelenější obraz o tématu.
Vedlejším důsledkem této metodiky je 1) seznámení se s argumenty v debatě o vlivu počítačových her na agresivitu, 2) zjištění, jak vypadá typický vědecký výzkum na takové téma (tj. jak vědci docházejí k nějakému závěru), 3) zjištění, že i různé vědecké výzkumy komplikovaných společenských jevů mohou vést k protichůdným závěrům.

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky