Konfirmační zkreslení

Konfirmační zkreslení (z anglického „confirmation bias“) je pojem označující naši přirozenou tendenci selektivně se soustředit na fakta a argumenty, která jsou v souladu s naším názorem, a naopak ignorovat ty skutečnosti, které mu odporují.

Motivované myšlení (z anglického „motivated reasoning“, viz též český idiom „přání otcem myšlenky“) značí tendenci vytvářet argumenty a myšlenkové konstrukce, které podporují námi preferovaný názor – tedy situace, kdy předem chceme dospět k nějakému závěru a hledáme jak, místo abychom se posouzením argumentů a faktů snažili přijít na to, jaký závěr je vlastně pravdivý.
Tyto dva rysy našeho myšlení způsobují, že se často můžeme mýlit, přestože si myslíme, že máme pravdu a že náš názor je podpořený argumenty a fakty, a zároveň tvoří překážku schopnosti změnit názor.
 

Cílem je 1) aby si studenti sami na sobě vyzkoušeli, jak tyto dva rysy působí v jejich vlastním myšlení, 2) aby rozvinuli schopnost reflektovat tyto svoje tendence, 3) aby si zvykli aktivně vyhledávat i argumenty a fakta podporující opačný názor a vytvářet si tak ucelenější obraz o tématu.
Vedlejším důsledkem této metodiky je 1) seznámení se s argumenty v debatě o vlivu počítačových her na agresivitu, 2) zjištění, jak vypadá typický vědecký výzkum na takové téma (tj. jak vědci docházejí k nějakému závěru), 3) zjištění, že i různé vědecké výzkumy komplikovaných společenských jevů mohou vést k protichůdným závěrům.

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!