RODINA

Příbuzenství a rodinné vazby pomáhají lidem definovat, kým ve vztahu k ostatním jsou, a chápat, jaké chování je od nich očekáváno. Příbuzenství a rodina tak ovlivňují téměř každý aspekt lidského života: například do velké míry určují, koho si (ne)vzít, kde bydlet, jak vychovávat děti či řešit spory a mnoho dalších věcí.
Aktivita se zaměřuje na různé podoby rodin, s žáky diskutujeme i o rozvodu, adopci, manželství a registrovaném partnerství.
Některé materiály, které jsou v rámci aktivity využívány, vznikly jako součást cyklu přednášek a seminářů Jak na sociologii, který pořádala MU Brno.
Aktivita také obsahuje PPT Daniela Prokopa postoje k LGBT komunitě. Lze ji s žáky projít na závěr celé lekce.

Doporučený věk:

13 +

Délka:

90 min.

Postup:

1. Promítneme PPT k první, asociační otázce: 5 slov, která mě napadnou, když se řekne rodina.

2. Žáky rozdělíme do 5 skupin, do každé skupiny rozdáme jeden pracovní list. Žáci je vyplňují, správné odpovědi jsou na slajdu 4.


3. Pokračujeme v PPT až do konce, jednotlivé slajdy obsahují otázky a úkoly.

Názorová přímka
Jak postupovat? Nejprve je potřeba žákům škálu představit. Může jít o pomyslnou přímku či úsečku v prostoru třídy, kterou může vyučující nakreslit křídou na zem nebo může využít lana, provázku, lepicí pásky. Na ni se pak umisťuje škála bodů (postojů, stanovisek).
Jeden konec škály představuje úplný souhlas (rozhodně ANO).
Druhý konec škály představuje úplný nesouhlas (rozhodně NE).

Tyto krajní body mohou být označeny výraznými symboly nebo slovy ANO a NE.

---- I ------------------------------------------------------------ I ----

   ANO                                                                       NE            

Následně je položena otázka. Vybraní žáci prezentují argumenty pro svůj postoj.

 

Pro učitele: Doporučujeme zhlédnout debatu (podklad pro názorovu přímku): https://video.aktualne.cz/dvtv/snatky-homosexualu-chteji-rikat-manzelstv...

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky