Má práva

RVP: OBČAN A PRÁVO

právo v každodenním životě – právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům; právní řád ČR – jeho uspořádání; systém právních odvětví, druhy právních norem; smlouvy, jejich význam a obsah, všeobecné podmínky smluv

Radka Nedbalová

Anotace:
Cílem této aktivity je seznámit žáky s hierarchií právních norem v ČR a následky při jejich porušování. Prostor je věnován také českému soudnímu systému a dalším institucím a organizacím, které mohou pomoci, pokud jsou omezována práva občana. Pracovní list nabízí prostor pro diskuzi žáků a rozvíjení jejich komunikačních dovedností.

Klíčová slova:

právo, právní norma, právní odpovědnost, přestupek, trestný čin, soudy, diskriminace

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana

Doporučený věk:

12 – 16 let

Délka:

45 / 90 min

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky