Předsudečné násilí

Anotace:

V rámci lekce se žáci seznámí s podstatou předsudečného násilí, proč je pro společnost nebezpečné a jak je zakotveno v trestním zákoníku. Lekce vychází z přednášky Kláry Kalibové, kterou máte v odkazu níže. V rámci pracovních listů se zaměřujeme na aktiální útoky pro ukrajinskou a ruskou národnost.

V rámci lekce můžete naplnit očekávaný výstup z RVP: rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti. https://in-ius.cz

Zdroje pro učitele:
1. Klára Kalibová: Předsudečné násilí
https://www.youtube.com/watch?v=FdH6-o7sKMk
Přednáška se zabývá předsudečným násilím v celé jeho šířce. Jedině důsledným prosazováním principů demokratického právního státu zahrnující rovnost všech lidí v důstojnosti a právech lze dosáhnout takové společnosti, v níž je spravedlnost dosažitelná pro všechny bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku, sociálního postavení, politického přesvědčení či světonázoru.

Více na: In IUSTITIA

 

 

2.  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-5-59-slovni-nenavist-vuci-ukrajincum-prechazi-do-realneho-nasili-rika-pravnicka-230467
České soudy vynesly za schvalování ruské agrese či nenávistné útoky na Ukrajince i Rusy devět pravomocných trestů. Rozsudky, které se týkají také předních postav české dezinformační scény, procházíme s reportérem Seznam Zpráv Vojtěchem Blažkem. Kontext poté v 5:59 vysvětluje právnička Klára Kalibová, jež se zaměřuje na předsudečné násilí.

 

 

 

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky